Надзвичайна ситуація

У законі визначено, що надзвичайна ситуація – це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров’ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати і порушення умов життєдіяльності людей.

Таким чином, надзвичайна ситуація (НС) – це обстановка, яка чинить негативний вплив на життєдіяльність людини і призводить до жертв серед людей.

Що ж таке надзвичайна ситуація природного характеру?

Надзвичайна ситуація природного характеру – це обстановка на певній території, що склалася в результаті небезпечного природного явища або стихійного лиха, яке може спричинити або спричинило за собою людські жертви, шкоду здоров’ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Надзвичайні ситуації природного характеру в залежності від причин їх виникнення підрозділяються, так само як і небезпечні природні явища, їх викликають.

Посилання на основну публікацію