Медицина катастроф і психіатрія катастроф

Медицина катастроф – самостійний напрям в медицині, що представляє собою систему наукових знань і практичної діяльності, яке спирається на спеціально створену організацію і має на меті всебічне медичне забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях мирного часу. Предметом вивчення медицини катастроф є медичні наслідки надзвичайних ситуацій, а основним завданням – розробка теоретичних, методичних та організаційних засад надання медичної допомоги постраждалим.
Психіатрія катастроф – медичне напрям, що займається теоретичними та прикладними питаннями надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Предметом вивчення психіатрії катастроф є медико-психологічні та психіатричні наслідки катастроф з метою розробки теоретичних, методичних та організаційних засад надання психіатричної допомоги на різних етапах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Психіатрія катастроф тісно пов’язана з екологічної психіатрією. Остання являє собою медичний напрямок, що охоплює велике коло медико-біологічних досліджень, пов’язаних з вивченням психологічних і психопатологічних станів, викликаних (безпосередньо або опосередковано) патогенним і саногенним впливом чинників навколишнього середовища (Семке В. Я., 1992). Також психіатрія катастроф пов’язана з екстремальною психіатрією, орієнтованої на вивчення медико-психологічних і психіатричних проблем, зумовлених впливом специфічних факторів екстремальних видів професійної (військово-професійної) діяльності.

Посилання на основну публікацію