Електричний струм і його вплив на людину

Електричний струм – це впорядкований рух електричних зарядів. Сила струму в ділянці ланцюга прямо пропорційна різниці потенціалів (тобто напрузі на кінцях ділянки) і обернено пропорційна опору ділянки кола.
Характер і глибина впливу електричного струму на організм людини залежать від сили та роду струму, часу його дії, шляху проходження через тіло людини, фізичного і психічного стану останнього.
Пороговим (відчутним) є струм близько 1 мА. При більшому струмі людина починає відчувати неприємні хворобливі скорочення м’язів, а при струмі 12-15 мА вже не в змозі управляти своєю м’язовою системою і не може самостійно відірватися від джерела струму. Такий струм називається невідпускаючим. Дія струму понад 25 мА на м’язові тканини веде до паралічу дихальних м’язів і зупинки дихання. При подальшому збільшенні струму може наступити фібриляція (судорожне скорочення) серця. Струм 100 мА вважають смертельним.
Змінний струм більш небезпечний, ніж постійний. Має значення те, якими ділянками тіла людина торкається струмоведучої частини. Найбільш небезпечні ті шляхи, при яких уражається головний чи спинний мозок (голова і руки, голова – ноги), серце і легені (руки – ноги).
Характерним випадком потрапляння під напругу є зіткнення з одним полюсом або фазою джерела струму. Напруга, що діє при цьому на людину, називається напругою дотику. Особливо небезпечні ділянки, розташовані на скронях, спині, тильних сторонах рук, гомілках, потилиці і шиї.

Дія електричного струму на організм характеризується основними вражаючими факторами:

  • Електричним ударом, збудливим м’язи тіла, що призводить до судом, зупинки дихання і серця;
  • Електричними опіками, виникаючими в результаті виділення тепла при проходженні струму через тіло людини. Залежно від параметрів електричного кола і стану людини може виникнути почервоніння шкіри, опік з утворенням;
  • Опік з утворенням міхурів або обуглюванням тканин; при розплавленні металу відбувається металізація шкіри з проникненням в неї шматочків металу.

Дія струму на організм зводиться до:

  • Нагрівання;
  • Електролізу;
  • Механічного впливу.

Механічна дія призводить до розриву тканин, розшарування, ударній дії випаровування рідини з тканин організму.
При термічній дії відбуваються перегрів і функціональний розлад органів на шляху проходження струму.
Електролітична дія струму виражається в електролізі рідини в тканинах організму, зміні складу крові.
При наявності змін тканин в місці впливу електричного струму накладають суху асептичну пов’язку на уражену частину тулуба.
Щоб уникнути поразки електричним струмом, необхідно всі роботи з електричними обладнаннями і приладами проводити після відключення їх від електричного кола.

Посилання на основну публікацію