1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Бізнес
  3. Як скласти бізнес-план

Як скласти бізнес-план

Бізнес-план можна назвати своєрідним обгрунтуванням комерційного успіху компанії, представленим в документальному вигляді. По суті, він є не просто покроковим керівництвом по створенню нового підприємства, а й заповітним ключем до серця інвестора. Тому питання, як скласти бізнес-план, хвилює безліч підприємців-початківців. Про основні нюанси та особливості даного процесу буде розказано в нашій статті.

зміст статті
Доцільність складання документа
Основні вимоги до розробки та презентації бізнес-плану
Орієнтовна структура документа
1. Титульний аркуш
2. Резюме
3. Цілі і завдання
4. Опис послуг або продукції
5. Аналіз ринку
6. План маркетингу
7. План виробництва
8. Людські ресурси
9. Обсяги та джерела фінансування
10. Оцінка ризиків і фінансовий план
11. Додатки
Доцільність складання документа
Написання бізнес-плану є необхідною мірою у випадках:

створення нового підприємства,
подання фірмою нових продуктів і послуг на ринку,
розширення рамок комерційної діяльності компанії.
Бізнес-план дозволяє підприємцю вже на початковому етапі оцінити витрати на реалізацію проекту, виявити можливі ризики, вивчити перспективи розвитку ринку і т.д. Крім того, грамотно складений документ виступає найкращою гарантією успіху в плані залучення інвестицій. Як би не було сумно, але часто причиною відмови в інвестуванні гідного і цікавого проекту служить наявність помилок в бізнес-плані. Це є кращим підтвердженням того факту, що процес створення документа вимагає особливо відповідального підходу.

Як скласти бізнес-план

Основні вимоги до розробки та презентації бізнес-плану
У першу чергу в документі повинна бути детально розглянута мета проекту і опрацьовані кроки до її досягнення. Це дозволить всім учасникам, задіяним у створенні підприємства, набути впевненості у власній вигоді і безпеки. Так, ретельне вивчення бізнес-плану дає можливість співробітникам банку отримати гарантію своєчасного повернення кредиту. Для ділових же партнерів особливо важливу роль відіграє стабільність передбачуваного доходу, а також зростання обсягів ринку протягом тривалого часу. Творець документа повинен бути компетентний у всіх питаннях, що стосуються його ідеї. Це допоможе розвіяти будь-які сумніви потенційних партнерів та інвесторів.

У готовому бізнес-плані повинні міститися відповіді на питання, хто і яким чином здійснюватиме розроблений проект. Також слід обгрунтувати, з якої причини ідея становить інтерес для інвестора і який дохід він зможе отримати від її реалізації. Що стосується обсягу документа, то він у першу чергу залежить від складності проекту.

Щоб складений бізнес-план зацікавив максимальна кількість людей, підприємцю необхідно ознайомитися зі спеціальною літературою для підбору оптимальної форми його презентації. Важливу роль відіграє саме стиль подачі інформації – мова повинна бути гранично простою і зрозумілою. Перенасичений незнайомими термінами розповідь дуже скоро втомить слухачів. Тим більше що розглядом проекту будуть займатися фінансисти, далекі від технічних і виробничих питань. Також варто відзначити, що план повинен грунтуватися на реалістичних припущеннях і підтверджуватися посиланнями на інформаційні джерела.

Орієнтовна структура документа
Найчастіше підприємців-цікавить питання, як скласти правильний бізнес-план по пунктах. Варто відзначити, що чітко затвердженої структури документа не існує – вона визначається лише специфікою галузі. Тому наведемо загальний зразок, який може бути адаптований під будь-який бізнес.

1. Титульний аркуш
Звичайно ж, будь-який бізнес-план починається з обкладинки. Оскільки вона є своєрідним обличчям документа, підходити до її оформлення потрібно вкрай відповідально. Гарно оформлений проект відразу приверне увагу потенційних інвесторів. Бажано, щоб обкладинка була виконана на фірмовому папері і містила логотип компанії. На титульному аркуші повинна бути наступна інформація: назва, юридична адреса, телефони та електронну скриньку підприємства, а також відомості про контактну особу. Після обкладинки слід лист із змістом документа, в якому перераховуються всі розділи із зазначенням сторінок.

2. Резюме
Є першим і одним з найважливіших розділів документа. Саме з нього потенційні інвестори і партнери починають своє знайомство з бізнес-планом. У даній частині коротко описуються цілі і завдання проекту, прогнози майбутнього прибутку та обсягів продажів, розмір необхідних інвестицій і період окупності. До написання першого пункту необхідно приступати вже після опрацювання документа в цілому, коли буде прорахована економічна складова бізнесу.
3. Цілі і завдання
Розділ включає в себе аналіз ідеї, основні цілі та напрямки майбутньої діяльності. Також в даному пункті слід привести характеристику обраної галузі.
4. Опис послуг або продукції
На даному етапі слід розглянути основні характеристики «товару», його унікальні гідності, життєвий цикл (приклад представлений на фото) і здатність задовольняти потреби ринку. Крім цього, в розділі відображаються існуючі патенти і авторські права.

як скласти правильний бізнес-план
5. Аналіз ринку
Тут розміщуються результати оцінки купівельного сегмента, що проводиться з урахуванням його зростання і розмірів, а також сильних і слабких сторін конкурентів. На самому початку розділу необхідно дати опис ринку, на якому планується збувати продукцію або послуги. Оскільки інвестор може бути не знайомий з даною нішею бізнесу, йому необхідно зрозуміти основні тенденції та перспективи обраного напрямку, оцінити можливість розвитку підприємства, вловити галузеві економічні тенденції. Далі йде опис споживчої аудиторії з її чіткої сегментацією за рівнем доходу, географічному положенню, демографічними даними, для користувача поведінки і т.д. На закінчення описуються прогнозовані зміни ринку, здатні вплинути на бізнес-процеси.
6. План маркетингу
Передбачає оцінку конкурентоспроможності товарів і послуг. На даному етапі відбувається вибір методів ціноутворення і стимулювання продажів, складання схеми розповсюдження продукції.
7. План виробництва
У цьому розділі наводяться відомості про приміщення і обладнанні, які будуть потрібні для виконання різних робіт або здійснення виробничих процесів. Також тут слід згадати про постачальників і субпідрядних організаціях, до послуг яких доведеться вдаватися.
8. Людські ресурси
У даному пункті наводиться опис складу робочого персоналу в цілому, включаючи фахівців і керівництво. Обов’язковим елементом розділу є розробка організаційної структури підприємства (приклад представлений на фото). Вивчивши її, читач повинен отримати уявлення про принципи взаємодії служб компанії. Тут же визначається система стимулювання та оплати праці.

самостійно скласти бізнес-план
9. Обсяги та джерела фінансування
У цьому розділі наводиться оцінка обсягу необхідних фінансових коштів, перераховуються джерела їх формування, вказуються терміни надходження і повернення.
10. Оцінка ризиків і фінансовий план
Мета даного етапу – прогнозування виручки і витрат на виробництво і реалізацію продукції. На базі результатів попередніх розділів визначається прибуток, рентабельність і термін окупності проекту. Всі фінансові прогнози будуються на 3-5 років. Тут же наводиться аналіз існуючих ризиків.
11. Додатки
У самий кінець документа зазвичай виносяться копії угод і договорів, біографії, звіти, об’ємні графіки, схеми, ілюстрації і т.д.

Керуючись наведеною структурою, підприємець зможе самостійно скласти бізнес-план. Якщо читацька аудиторія документа відома заздалегідь, то необхідно викласти всю інформацію в зрозумілій і доступній для неї формі. У цьому випадку використання малознайомих термінів і складних економічних викладок буде трохи недоречним. Це лише ускладнить процес сприйняття проекту і знизить ймовірність позитивного рішення на його користь. Хорошим рішенням стане розміщення на сторінках документа різних графіків і таблиць, що поліпшують наочність наведеної інформації.

Організації, часто займаються розглядом бізнес-планів (наприклад, банки), мають свої чітко вироблені стандарти на надані матеріали. Необхідно заздалегідь вивідати цю інформацію, щоб процес розробки документа не затягнувся надовго. Як вже говорилося вище, загальноприйнятих вимог до складання бізнес-плану не існує.

ПОДІЛИТИСЯ: