Види кредитів

Видів кредитів і позик на сьогоднішній день існує безліч. Кредит за своєю суттю – один з приватних видів позики, різниця між цими поняттями в тому, що кредити надаються тільки банківськими організаціями.

Види кредитів та їх класифікація

В широкому розумінні кредит – це передача на тимчасове користування якого-небудь ресурсу, найчастіше – фінансових засобів. Основна умова кредиту – він видається на певний строк і за його використання береться відсоток.
Між одержувачем кредиту і кредитором укладається угода (договір), в якому описуються всі умови, на яких він виданий. Недотримання боржником кредитного договору тягне за собою відповідальність, яка виражається у штрафах, пені, судовому переслідуванні.

Види кредитів:

  • лихварський – один з найстаріших видів кредиту, він завжди видавався під грабіжницькі відсотки;
  • ломбардний кредит під забезпечення, яке забирається в разі несплати боргу;
  • споживчий – кредит, призначений для фізичних осіб, найчастіше береться з метою здійснення дрібних покупок;
  • комерційний – це кредит полягає у видачі товару з відстрочкою платежу;
  • міжнародний кредит, у якому кредитор і позичальник є представниками різних країн, учасниками міжнародного кредиту можуть бути держави, банки, комерційні компанії;
  • державний – в якості боржника в даному виді кредитування виступає держава, у якості кредитора – юридичні особи та населення, він береться з метою покриття бюджетного дефіциту;
  • банківський;
  • іпотечний.

Види банківських кредитів

Загальноприйнятої класифікації банківських кредитів в світі не існує, на види їх поділяють за термінами, призначенням, розміром, забезпечення та деяким іншим параметрам. За призначенням вони бувають споживчі, іпотечні, сільськогосподарські, промислові і т. д. Банківські кредити можуть бути до запитання чи строкові. По термінах кредити поділяють на короткострокові (менше року), довгострокові (понад 3 років) і середньострокові (1-3 роки).

За розмірами кредит може бути дрібним, середнім і великим, останній вважається таким, якщо перевищує величину 5 відсотків капіталу банку-кредитора. Крім цього, кредити можуть бути забезпеченими і не забезпеченими, в якості забезпечення найчастіше виступає нерухомість, крім того, це може бути промислове обладнання, земельні ділянки, автомобілі.
Ще один важливий параметр, за яким діляться кредити, це спосіб нарахування процентної ставки. Сама ставка може бути фіксованою, змінною. Нараховувати її можуть на залишок боргу або на весь кредит відразу, розділивши отриману суму на рівні платежі. Всі вищеописані параметри обов’язково зазначаються в кредитному договорі.

Види іпотечного кредиту

Іпотечний кредит є різновидом банківського кредиту, який зазвичай береться на купівлю або будівництво нерухомості. Найчастіше це довготривалі кредити з фіксованою процентною ставкою. Платежі за таким кредитом вносяться щомісячно рівними сумами.

Одним з видів іпотечного є кредит з «шаровим» платежем. Суть цієї позики у тому, що по закінченні терміну кредиту робиться основний, «шаровий» платіж, який може включати в себе всю суму позики та відсотки або їх частину.

«Пружинний» іпотечний кредит виплачується рівними частками протягом декількох років, після чого відбувається перерахунок відсотків на частину боргу і платіж стає нижче.

Іпотечний кредит з участю – це складна схема фінансування, при якій борг частково або повністю погашається доходом від придбаної нерухомості. Цей вид іпотечного кредитування вважається вигідним для банків, тому і процентна ставка за ним призначається більш низька.

Види короткострокових кредитів

Короткострокові кредити – це кредити терміном від 10 днів до 2 місяців. Найчастіше це дуже невеликі позики, покликані заповнити строкову нестачу грошових коштів. Оскільки дуже короткострокові кредити банкам не вигідні, вони призначають за них дуже високу процентну ставку.

Один із видів короткострокового кредиту – овердрафт. Банк нараховує клієнту на зарплатну картку суму, рівну зарплаті, яка ще не отримана. Якщо клієнт витрачає ці гроші, банк через певний час зніме і борг, і проценти.

Посилання на основну публікацію