Види ділового спілкування

Прийшовши у світ ділових людей та бізнесу, багато хто розуміє, що той стиль спілкування, яким вони користуються вдома або з друзями їм не тільки не підходить, але і заважає. Саме тоді постає питання про навчання діловому спілкуванню, адже, оволодівши такими навичками, можна в результаті стати успішним.

Разом зі здатністю людини щоразу придумувати все нові «техногенні штучки», ми отримуємо ще більше способів взаємодії і комунікації, тому види ділового спілкування стають все більш різноманітними. Отже, за способом викладу інформації ділове спілкування ділиться на два виду: письмову та усну.

Письмові види ділового спілкування

До письмових видів ділового спілкування слід віднести практично всі документи, а саме: договори та контракти, розпорядження і накази, заяви, пояснювальні записки, протоколи та акти, положення та інструкції, звіти та накладні, а також багато інші службові папери. До всього цього розмаїття «важливих паперів» теж є свої вимоги. Все має бути написано грамотно. Слід дотримуватися не тільки ділового стилю, але й чіткого, ясного викладу суті. Всі документи повинні обов’язково мати охайний вигляд, це додасть «очок» їх упоряднику.
Форми та види усного ділового спілкування

Існує два види усного ділового спілкування:

  • Монологічний. Передбачає звернення однієї людини до інших з метою подачі інформації. Яскравим прикладом такого спілкування є лекції і доповіді, вітальні, інформаційні, а також торгові мови (простіше кажучи, реклама).
  • Діалогічний. В основі цього виду спілкування лежить усний контакт двох і більше людей з метою досягти бажаного результату.

Виділяють наступні форми усного ділового спілкування:

  • ділові переговори;
  • ділова бесіда;
  • інтерв’ю;
  • нарада.

Найпопулярнішим з видів ділового спілкування є переговори. Їх перевага полягає в можливості ефективної комунікації учасників сторін. Співрозмовники можуть задавати питання і відразу отримувати відповіді на них, обговорювати тему розмови і вислуховувати думку декількох осіб для отримання взаємовигідного результату.

Також варто відзначити публічні виступи, доповіді та прес-конференції. Це одна з найскладніших форм ділового спілкування. В даному випадку провідну роль має лише одна людина – виступаючий, який повинен добре володіти ораторським мистецтвом, володіти умінням подати себе на велику аудиторію. Манери такої людини повинні відповідати аудиторії, а мова бути чіткої і грамотної.

Основним, найбільш часто використовуваним видом ділового спілкування є контактний ділова розмова, тобто діалог людей «наживо», будь то спілкування двох керівників великих підприємств або простих менеджерів. Адже двоє вихованих і освічених людей завжди зможуть домовитися.

Функції ділового спілкування

Всі види ділового спілкування мають спільні основні функції:
Комунікативна функція спілкування. Її роль полягає в обміні інформацією між співрозмовниками.

Інтерактивна функція спілкування. Ця функція служить для організації взаємодії між співрозмовниками (обмін діями).

Функції і види ділового спілкування

Перцептивна функція спілкування. Означає процес пізнання або сприйняття один одного співрозмовниками за допомогою спілкування з метою досягнення взаємовигідного результату.
Всі ці функції ділового спілкування настільки пов’язані між собою, що практично не зустрічаються окремо. Роль кожної функції залежить від цілей, поставлених співрозмовниками перед початком будь-якої ділової бесіди.

Щоб досягти великих успіхів у діловому світі, потрібно бути орієнтованим у всіх його напрямках і тримати руку на пульсі. Для цього не завадить оволодіти всіма видами спілкування у діловому світі, поставити перед собою чіткі цілі і сміливо рухатися до їх досягнення.

Посилання на основну публікацію