У чому різниця між доходом і прибутком

Ринкові відносини будуються на кількох економічних категоріях, основними з яких є виручка, дохід і прибуток. Про різницю виручки і доходів ми міркували в минулий раз, тепер прийшов час поговорити про те, чим відрізняється прибуток від доходу.

Прибуток являє собою різницю між сукупним доходом конкретної компанії і сумою витрат, як явних, так і прихованих. Вона є одним з основних показників ефективності діяльності підприємства. Розрізняють економічну і бухгалтерський прибуток. Перша розраховується за встановленою формою і розділяється між засновниками компанії. Друга застосовується в бухобліку. Саме вона відбивається в звіті і є базою для розрахунку податкових відрахувань. Бухгалтерська прибуток розраховується як різниця між сукупним доходом і сумою явних витрат організації.

Прибуток компанії складається з прибутку або збитку, отриманого в результаті основної діяльності, а також про прибутки та збитки від допоміжної діяльності. В якості такої можуть виступати орендні відносини або додаткові роботи за договором підряду. У тих випадках, коли компанія зазнає збитків в результаті основної діяльності, прибуток буде мінусовою. Розмір прибутку можна спрогнозувати, проаналізувавши показники виручки, витрат і доходів за минулі періоди, а також кон’юнктуру ринку і можливі зміни на ньому.

Слід розуміти, що прибуток буває валовий і чистої. Перша розраховується як різниця доходів і витрат, необхідних для їх отримання. Чистий прибуток являє собою величину, яка виходить в результаті вирахування з доходу всіх витрат і витрат компанії. В даному випадку під витратами розуміються такі витрати: виплати за кредитними договорами, податки, штрафи, оплата за оренду робочих приміщень і т.п.

Під доходом розуміється збільшення економічної вигоди в результаті надходження активів, що приводить до збільшення капіталу підприємства. Компанія отримує дохід в результаті ведення основної діяльності. Крім того, його додатковим джерелом можуть стати відсотки по банківських депозитах, штрафні санкції на користь даної організації і т.п. Дохід визначається як різниця між собівартістю товарів або послуг і виручкою від їх реалізації.

Висновки:

  • Прибуток – це різниця між сукупним доходом компанії і сумою всіх витрат.
  • Дохід – це всі отримані грошові кошти за певний період часу.
  • Дохід = виручка – собівартість товарів/послуг
  • Прибуток = дохід – витрати.
  • Дохід і прибуток виходять в результаті основної та додаткової діяльності компанії.
  • Дохід і прибуток можна спрогнозувати.
  • Дохід і прибуток можуть бути негативними.
Посилання на основну публікацію