Соціально-психологічні методи управління персоналом

Соціально-психологічні методи управління персоналом ґрунтуються на застосуванні певних соціологічних і психологічних законів. Їх можна використовувати як для групи людей, так і для окремої людини. Завдяки такій методиці можна забезпечити спокійну атмосферу і знизити до мінімуму виникнення конфліктів, що позитивно позначається на результаті роботи.

Основи соціально-психологічних методів управління колективом

В основному соціологічні способи впливу застосовують для групи працівників в процесі їх спільної роботи. Завдяки їм, колектив стає більш згуртованим, що допомагає створити комфортну обстановку і зорієнтуватися на досягненні поставленої мети і т. д. Методи соціального управління ґрунтуються на людських потребах, інтересах і мотивах. Вони допомагають оцінити призначення кожного співробітника в колективі, визначити так званих прихованих лідерів, виявити найбільш бажану мотивацію для більш продуктивної роботи.
Психологічні методи спрямовані на зміни внутрішнього світу конкретного працівника, тобто на його інтелект, почуття, поведінка, цілі і т. п. Основне завдання полягає в тому, щоб створити приємний психологічний клімат, для поліпшення діяльності людини. Завдяки правильному дослідженню та застосуванню методики можна сформувати колектив, знайти індивідуальну мотивацію для кожного співробітника, знизити до мінімуму виникнення конфліктних ситуацій, а ще збільшити зростання інтелектуальних здібностей.

Види соціальних і психологічних методів управління:

  • способи підвищення ініціативності і активності;
  • зміна поведінки, використовуючи навіювання або власний приклад;
  • працівникам надають інформацію про показники праці, що повинно сприяти зміні ставлення до роботи;
  • підбір працівників здійснюється з урахуванням психологічної сумісності;
  • зміна стилю управління, культури тощо;
  • застосування різних способів мотивації людей;
  • використання більш професійного підбору співробітників і подальше їх навчання.

Інструментами психологічних та соціологічних методів управління персоналом є: анкетування, проведення інтерв’ю, різні соціологічні опитування, спостереження і т. п. Який саме метод використовувати вирішує сам керівник або ж він наймає фахівців, які підбирають відповідний варіант.

Посилання на основну публікацію