Психологічний клімат в колективі

Завданням кожного підприємства є виконання поставлених перед ним планів і цілей. При цьому найчастіше керівники намагаються знайти методи підвищення продуктивності праці. Для цього існують різні способи: мотивація співробітників, поліпшення умов праці, вдосконалення трудового процесу. Але іноді введення позитивних нововведень та інновацій не дає жодного позитивного ефекту з тієї причини, що всі прагнення керівництва розбиваються про існуючі в колективі настрою.
Психологічний клімат в колективі може бути чинником, який допоможе просунути спільну справу, підвищити працездатність, поліпшити продуктивність праці. Але він же може діяти деструктивно на робочий процес, служити гальмом розвитку і вести підприємство до кризи.

Під психологічним кліматом розуміють настрій трудової групи, яка визначається взаєминами між її членами.

Функції психологічного клімату в колективі

Психологічний клімат безпосередньо впливає на робочий процес. Його основними функціями є:

 • зменшення плинності кадрів;
 • створення сприятливих для робочого процесу умов;
 • поліпшення якості кінцевого продукту праці;
 • розвиток підприємства;
 • створення умов для розвитку працівників;
 • поліпшення виконання поставлених перед трудової групою завдань.

Оцінка психологічного клімату в колективі
Кожен керівник час від часу повинен проводити оцінку психологічного клімату в колективі. Це дозволить йому повноцінно контролювати трудову групу і вчасно вживати заходів для покращення психологічного клімату.
Сприятливий психологічний клімат у колективі володіє такими характеристиками:

 • оптимізмом, життєрадісністю членів групи;
 • довірою та взаємопідтримки;
 • інтересом і увагою один до одного;
 • вільнодумством і можливістю до творчості;
 • трудова група інтелектуально і професійно вдосконалюється;
 • колектив відчуває себе єдиним цілим, пишається спільними досягненнями;
 • трудова група справляється з поставленими завданнями, не боїться нових цілей;
 • члени колективу з радістю спілкуються один з одним, беруть участь у спільних справах, разом проводять вільний час;
 • у групі немає різкого поділу на успішних, слабких і дурних.

Фактори формування соціально-психологічного клімату
Виділяють кілька факторів, які впливають на формування соціально-психологічного клімату:

 • Задоволеність роботою, куди входить оплата праці, система заохочення, привабливість роботи, режим, наявність у роботі можливості для зростання і самореалізації, характер відносин у колективі.
 • Групова сумісність, спрацьованість членів групи, куди входить здатність до спільної діяльності, міжособистісна симпатія, прихильність, злагодженість і єдність, здатність домовлятися і розуміти один одного.
 • Характер відносин, які визначаються комунікативними якостями кожного члена групи.
 • Згуртованість колективу – цей фактор багато в чому залежить від якостей характеру людей.
 • Стиль керівництва. Невірно вибраний стиль керівництва може поставити групу в опозицію по відношенню до керівника, що негативно позначиться на ефективності підприємства.
 • Характер діяльності і умов праці. Важкий або ризикований працю, часті стреси і переживання мають безпосередній вплив на характер соціально-психологічного клімату групи.

Іноді сприятливий клімат у колективі складається як би сам по собі. Однак нерідко виникають ситуації, коли саме керівник повинен докласти зусиль, щоб допомогти сформуватися такого настрою в групі, яке буде значною підмогою в його роботі.

Посилання на основну публікацію