Принципи та методи управління персоналом

Принципами управління персоналом вважаються правила, норми і положення, яких дотримуються керівники, керуючи підлеглими. Сьогодні варто звернути увагу на управління персоналом згідно сучасним методам.

Принципи сучасних методів управління

Сучасні методи і принципи управління персоналом орієнтовані на досягнення результату. Співробітник – це головний фактор конкурентоспроможною і ефективної організації.

Методи управління персоналом

Такими методами можна вважати способи впливу на працівників для здійснення функціонування організації. Методи бувають психологічними, економічними і адміністративними.

Психологічні методи

Ці методи засновані на інтересах конкретної особистості. Психологічними методами управління є зменшення конфліктів, забезпечення здорового клімату і управління персоналом з урахуванням психологічних особливостей конкретного співробітника. Важливо сформувати організаційну культуру, ґрунтуючись на нормах поведінки і образі кращого співробітника.

Економічні методи

Такі методи визначають матеріальну мотивацію трудової діяльності, таку як зарплата, надбавки, відсотки, пільги, соц. забезпечення та інше. Ці методи повинні бути засновані на їх окупності в певний період, за рахунок збільшення кількості та якості роботи, завдяки зацікавленому персоналу.

Адміністративні методи

Основою цих методів є нормативний вплив. Розробляються спеціальні положення організаційного регламентування, які визначають функції, обов’язки, права і штатний розклад. Вводиться організаційне нормування, правила внутрішнього розпорядку, розряди, ставки і т. д. Має бути методичне інструктування, до якого належать методичні вказівки і посадові інструкції.

Посилання на основну публікацію