Моделі управління

В якій би організації ви не працювали, основною запорукою успіху і престижу цього товариства є правильне регулювання і контроль його роботи.

Щоб процес праці був найбільш ефективним, керівництво дотримується однієї з сучасних моделей управління персоналом, яка передбачає упорядкований і контрольований процес роботи акціонерних товариств і корпорацій.
В даний час виділяється три головні моделі управління в менеджменті: японська, англо-американська та німецька. Також шляхом об’єднання досвіду керівників європейських організацій, з’явилася і ще одна не менш популярна, європейська модель управління персоналом. Для територій СНД властива ще формується російська модель управління.

Особливості моделей управління в менеджменті

Оскільки в кожній країні є свої певні характеристики у регулюванні роботи організацій потрібно розуміти, що модель управління утворилася на території Європи не можна застосовувати, скажімо, в Японії або Америці.

В таких країнах як Німеччина, Австрія, скандинавські країни та Нідерланди широко застосовується німецька модель управління персоналом. Згідно їй вищим органом управління є збори акціонерів (банки і корпорації). За діяльністю компанії і контролем підбору менеджерів відповідає окремий орган – наглядова рада. При цьому безпосередньо управління персоналом належить менеджерам.

У всьому світі німецька модель управління стоїть на другому місці по популярності і строгості, після гапонської. Згідно їй, процес роботи організації контролює Наглядова рада та члени Правління (всі працівники). Перші мають право приймати на посаду і відпускати працівників Правління, давати рекомендації, затверджувати рішення зборів акціонерів, і раз в місяць проводити нараду. Другі безпосередньо виконують всі вказівки Наглядової ради.

Згідно даної моделі управління в менеджменті на першому місці стоїть згода між персоналом і керівництвом і довгострокове співробітництво. А для більш ефективної роботи, компанія займається професійною підготовкою своїх співробітників.

Посилання на основну публікацію