Моделі управління персоналом

HR-керівники вибирають моделі та методи управління персоналом в організації в залежності від особистого стилю керівництва і прийнятої в компанії політики. У переважній числі випадків ці моделі спрямовані на результативність використання трудових ресурсів, збільшення продуктивності та організацію працездатного колективу.

Основні методи управління персоналом

Персонал компанії – це не просто окремі працівники, це колектив, покликаний вирішувати поставлені перед ним завдання. Місія HR-керівника полягає у забезпеченні узгодженості між організаційної і професійної частинами кадрового потенціалу.

Складність діяльності HR-менеджера полягає в тому, що він повинен вміти організовувати підлеглих як індивідуально, так і всім колективом. Спираючись на наявні умови, керівник кадрової служби підбирає найбільш прийнятні модель і метод управління. Серед класичних методів побудови системи управління персоналом виділяють засновані на принципах:

  • демократії;
  • авторитаризму;
  • ліберальності.

Відразу слід зазначити, що зустріти ці класичні моделі в чистому вигляді майже нереально. У переважній числі випадків сучасні HR-менеджери користуються:

  • сучасною моделлю, яка робить наголос на розвиток креативності, лідерства, товариства і прихильності компанії;
  • економічною моделлю, заснованої на підприємливості, мотивації і колективному контролі результатів праці;
  • технократичної моделлю, що характеризується
  • дисциплінованістю, покорою і посиленим контролем результатів.

Вибираючи модель управління, HR-менеджеру необхідно брати до уваги відстрочені в часі перспективи компанії, а також конкретну специфіку саме своєї організації, т. к. в одних умовах оптимальної може бути та модель, яка неприйнятна в інших випадках. Крім того, в будь-якому колективі є індивіди з різним рівнем старанності та ініціативності, що також слід враховувати.

Посилання на основну публікацію