Класифікація методів управління

Саме поняття та класифікація методів управління з’явилося відносно недавно. Методами управління називають способами впливу на об’єкт управління для досягнення поставлених цілей. Розділяють такі способи керівництва на основні групи: адміністративну, економічну, соціальну, психологічну.

Класифікація методів управління

Отже, розглянемо детальніше кожен з цих способів:

  • Адміністративний метод. Це метод впливу з допомогою правових норм, а саме, через накази, вказівки, розпорядження, які в обов’язковому порядку контролюються. Цей спосіб повинен допомогти налагодити трудову дисципліну.
  • Соціальний метод. Такі методи здатні виявити в колективі лідерів, забезпечити таким співробітникам підтримку, також ці методи можуть допомогти вирішити конфлікти в колективі. Соціальні методи управління спрямовані на регулювання і розроблення соціальних цілей, таких як, оплата праці, рівень життя, умови праці і т. д.
  • Психологічний метод. Цей спосіб є найбільш важливим у класифікації усіх методів управління персоналом, т. к. впливає на конкретного працівника. Відмітна риса цього методу полягає в тому, що відбувається звернення до внутрішнього світу конкретної людини, до його особистості, поведінки, все це допомагає виявити потенціал людини і спрямувати його на вирішення виробничих завдань. Метою психологічного методу є створення нормальної атмосфери в колективі, завдяки якій ефективніше вирішуються робочі моменти.
  • Економічний метод. Цей метод управління здатний забезпечити ефективний розвиток організації, оскільки впливає на персонал з допомогою прибутку компанії, оплати праці, податків і інших економічних важелів. Все це сприяє пробудженню у працівників ініціативи на виконання поставлених завдань.
Посилання на основну публікацію