Інновації в освіті

Освіта, як головний засіб соціального розвитку особистості повинно піддаватися змінам в залежності від запитів сучасного суспільства. І з цим фактом складно посперечатися. Однак сучасна педагогіка вкрай нестабільною в плані введення будь-яких інновацій. Для того щоб зрозуміти наскільки успішні ті чи інші нові методи і форми навчання повинно пройти тривалий час. Однак сучасне суспільство не може навчати молодь за застарілими схемами. Тому питання інновацій в освіті залишається гострим та актуальним.

Традиції та інновації в освіті

Не можна сказати, що таке явище як інновації в системі освіти з’явилося нещодавно. У свій час питанням нових форм організації навчально-виховного процесу займалися Я. А. Коменський, Р. Штейнер (система Вальдорфської педагогіки), величезний внесок у педагогіку зробив Л. С. Виготський, який відкрив безліч напрямів у педагогіці і психології. Також не можна не сказати про такі нововведення як теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна і теорії діяльності А. Н. Леонтьєва. Всі ці люди зі світовим ім’ям були першими, хто почав перетворювати систему розвитку знань, умінь і навичок.
На сьогоднішній день поняття інновації в освіті розглядається як оновлення та нововведення. Але яка ж мета цього процесу? Безумовно, все нове, що створюється для системи освіти, застосовується для підвищення ефективності результатів навчання. А це означає, що нинішні стандарти освітніх шкіл застаріли і потрібні нові підходи в навчанні сучасного підростаючого покоління. І основною причиною виникнення питання про впровадження інновацій в освіту є криза всієї освітньої системи. І всі нововведення, які створюються і випробуються в навчальних закладах, покликані вирішити численні проблеми і вийти на способи їх вирішення. Сьогодні можна виділити низку суперечностей сучасної освіти, які лише загострюються з часом і поки не вирішені:

  • протиріччя між стандартами навчання учнів і їх індивідуальними інтересами і здібностями;
  • протиріччя між темпами розвитку науки і реальними можливостями учнів у плані пізнання;
  • протиріччя між прагненням до навчання за однією спеціальністю і педагогічної завданням багатостороннього розвитку особистості.

Проблеми інновацій в освіті

Проблеми інновацій в освіті починаються на першому ж етапі їх розробки і впровадження. Жоден з авторів новітніх педагогічних підходів не може довести, що його план буде ефективно працювати на освітньому просторі і також не може мотивувати інших авторів приєднатися до його нової концепції. Як би то не було – будь-яка інновація це великий ризик. І ніхто не може бути повністю переконаний, що цей ризик виправданий.
Тим не менш, намагання впровадити різні інновації та удосконалити технології в освіті ведуться безперервно. Здійснюються також спроби класифікувати нововведення і розділити їх на кілька видів. Один з новітніх варіантів класифікації інновацій в галузі освіти виглядає так:
Аналогова. Ця інновація будується на тому, що береться відомий в педагогіці підхід, до якого прилаштовують приватне нововведення. Наприклад, класичну рейтингову оцінку вважають за шкалою 1000 балів.

Комбінована. Являє собою процес, у якому кілька відомих освітніх блоків об’єднуються, і виходить зовсім новий підхід.

Ретроінновація. Полягає у впровадженні в сучасну педагогічну практику кількох історично забутих підходів. Наприклад, гімназійну освіту, ліцей тощо

Сутнісна. Характеризується непридатною раніше інновацією в сучасній освіті.

Сама сутність інновацій в освіті полягає в пошуку і вдалому застосуванні нових підходів до навчання підростаючого покоління. Будь-які нововведення повинні відповідати вимогам сучасного суспільства й інформаційних технологій. Впровадження інновацій в образованииТакже інновації повинні відноситися до однієї з чотирьох областей поширення:

  • у вихованні;
  • у навчанні;
  • в управлінні;
  • у перепідготовці кадрів.

Таким чином, інновації в освіті повинні впроваджуватися у всіх чотирьох перерахованих областях. І щоб перевірити їх ефективність важливо не боятися ризику. В іншому випадку освіта України ризикує надовго застрягти в застарілих моделях навчання й виховання, що знизить інтерес підростаючого покоління до українським навчальним закладам, а також призведе до порушення розвитку, виховання і ступеня навченості, сучасної молоді.

Посилання на основну публікацію