Економічні методи управління

Ефективність будь-якого підприємства багато в чому залежить від персоналу. Щоб стимулювати людину до роботи, є багато різних методів, які були розроблені фахівцями і на даний момент успішно реалізовуються на багатьох фірмах і компаніях. Економічні методи управління в менеджменті дозволяють вплинути на відносини і на інтерес співробітників, щоб досягти необхідних результатів. Що важливо, вони можуть враховувати інтереси не тільки підприємства, але і держави і кожного працівника.

Сутність економічних методів управління

Застосовуючи такий метод управління, відбувається стимулювання працівників підприємства шукати різні варіанти поліпшення виробництва, ефективності праці, а також це сприяє більш раціональному використанню ресурсів.
Існує певна класифікація економічних методів управління.

Загалом, можна виділити дві групи:

Прямий розрахунок заснований на плановому, директивному централізованому і розподілі або перерозподілі різних ресурсів (трудових, матеріальних і фінансових), що дозволяє розширити відтворення. У свою чергу, прямий розрахунок можна розділити на плановий і директивний. Завдяки його використанню можна попередити та ліквідувати НС. В інших ситуаціях, він може проявляти себе у вигляді субсидій, дотацій і субвенцій.

Господарський розрахунок заснований на використанні вартісних категорій у вигляді інструментів для регулювання, а також важеля для зіставлення результатів, витрат і реалізації.
В економічних методів велике значення має системність і комплексний підхід. Застосовуються різні стимули, які враховують зацікавленість і відповідальність працівників за можливі наслідки прийнятих рішень, а також спонукають прагнути до реалізації поставлених цілей без контролю і вказівок. Основні методи управління на рівні країни представлені оподаткуванням та кредитно-фінансовими механізмами.

На рівні окремих підприємств і фірм в основному застосовуються:

  • Різного роду матеріальне заохочення, в тому числі і заробітна плата.
  • Методи відповідальності, тобто можливість отримання винагород або застосування санкцій, враховуючи якість і ефективність праці.
  • Стимулювання інноваційної діяльності, що допомагає збільшити ефективність праці та якість продукції.

Економічний вплив має безпосередній вплив на специфіку керованої системи. У відповідності з цим виділяють такі форми керівництва: планування, аналіз, госпрозрахунок, ціноутворення і фінансування. Для вирішення завдань управління також застосовуються економіко-математичні методи.

Завдяки їм можна одержати конкретні дані, які допомагають охарактеризувати, проаналізувати і знайти правильне рішення ситуацій.

Приклади економічних методів управління

Багато керівники вибирають субсидування персоналу, приміром, створюючи окремі їдальні. Багато магазини та інші підприємства, пов’язані з товарами, пропонують своїм співробітникам купувати продукцію зі знижкою. У деяких випадках керівники зупиняють свій вибір на позички, тобто людина має можливість отримати кредит за низьким відсотком на різні споживчі цінності. Багато великі компанії пропонують своїм працівникам приватне страхування здоров’я, що дозволяє отримувати обслуговування в приватних клініках.

Посилання на основну публікацію