Чим відрізняються ВНП і ВВП

Валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП) – це основні маркери економічного розвитку держави.

Від зазначених величин залежить рейтинг країни на світовій арені. Дані показники розраховуються як в абсолютному вираженні, так і на душу населення. Лідерами по ВВП і ВНП за обсягом сьогодні є:

  • США;
  • Німеччина;
  • Китай;
  • Індія та інші країни.

Хтось бере кількістю («азіатські тигри»), а хтось – якістю («стара Європа»).

Визначення ВВП і ВНП

ВВП – це сукупний обсяг всієї продукції в її вартісному вираженні, виробленої на території держави суб’єктами економіки незалежно від їх національної приналежності. Територіальна ознака важлива для оцінки перспективності економіки, розрахунку рівня інвестицій в неї. В обсяг вироблених матеріальних благ входять як товари, так і послуги – їх вартість у момент споживання.

ВНП – це сукупний обсяг всіх матеріальних благ, вироблених суб’єктами господарювання держави незалежно від того, де вони знаходяться. Іншими словами, валовий національний продукт України буде складатися з суми вартості всієї продукції, випущеної резидентами країни: як на території держави, так і за кордоном.

Обидва поняття є взаємопов’язаними, але не взаємозамінними.

Так, ВВП – це вартість продукції національних підприємств плюс вартість продукції іноземних компаній, розташованих на території країни.

ВНП – це, знову ж, матеріальний вираз продукції фірм-резидентів і вітчизняних підприємств, що знаходяться за кордоном. Таким чином, для розрахунку ВНП і ВВП необхідно знати 3 цифри, що впливають на кінцевий результат.

Наприклад, в Україні ВВП традиційно вища ВНП, а значить, іноземні фірми заробляють на території країни більше, ніж українські – за її межами. Такий стан справ неодмінно веде до того, що закордонні держави активно використовують економічні можливості країни, викачуючи з неї ресурси. Політикам і економістам потрібно прагнути до того, щоб національний продукт в абсолютному вираженні був вище внутрішнього.

Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному:

  • Територія. ВВП – це вартісне вираження товарів і послуг, вироблених в країні. ВНП – вартість усіх матеріальних благ, вироблених суб’єктами господарювання держави незалежно від їх фактичного місцезнаходження;
  • Національність підприємств. Для підрахунку ВНП враховуються лише ті компанії, які формально ставляться до держави. Щоб дізнатися величину ВВП, потрібно знати лише місцезнаходження виробників;
  • Методи розрахунку. Щоб дізнатися величину ВВП, потрібно дізнатися абсолютну вартість продукції вітчизняних підприємств та іноземних фірм на території держави (за географічним розташуванням). Щоб дізнатися ВНП, потрібна лише сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених компаніями-представниками однієї країни.
Посилання на основну публікацію