Чим відрізняються права від обов’язків

Наше століття подарувало людям реальну свободу: ми можемо не просто вимагати відстоювання своїх прав, але і посилатися при цьому на законодавчі акти, прийняті всім цивілізованим світом.

Це сталося вперше за всю історію людства. Але вже зараз помітно, що абсолютизування свобод призводить і до негативних наслідків: «правовий екстремізм», поява утриманства, паразитизм. У розвиненому суспільстві права обов’язково кореспондують обов’язкам, і це стає найважливішою запорукою розвитку держави. Чим відрізняються дані категорії, що є первинним, а що – вторинним?

Визначення прав і обов’язків

Права – сукупність норм, що закріплюють можливість вчинення певних дій і поширюються на необмежене коло осіб. Їх конкретний перелік залежить від просторово-часового контексту. Загальноприйнятою є концепція трьох поколінь прав і громадянських свобод:

  • свобода особисті;
  • соціо-економічні свободи;
  • колективні права.

Обмеження окремих свобод людини допускається лише за передбаченими на те підставами:

  • військовий стан;
  • рішення суду і т. д.

Обов’язки – це сукупність загальнообов’язкових норм, невиконання яких тягне за собою передбачену законом відповідальність. Деякі з них закріплені формально, інші – розуміються умоглядно. Наприклад, батьки зобов’язані уживати всі заходи з виховання своїх дітей, і якщо вони не будуть цим займатися, то позбудуться батьківських прав. Суб’єкти економічної діяльності повинні дотримуватися антимонопольного права, інакше вони можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Порівняння прав і обов’язків

У чому ж різниця між правами і обов’язками? Як права, так і обов’язки поширюються на невизначене коло осіб, фізичних і юридичних, і діють на території держави, регіону, міста. Їх дотримання має імперативний характер. Люди не тільки повинні знати свої права, а й поважати чужі інтереси. За порушення такої парадигми передбачено відповідальність. Дані поняття взаємопов’язані і часто кореспондують один одному. Так, обов’язок продавця по передачі товару, що відповідає заявленим споживчим якостям, перетинається з необхідністю покупця оплатити дану продукцію.

Але є і ряд відмінностей, через які виражаються індивідуальні особливості категорій.

  • По-перше, виконання обов’язків – загальнообов’язкове, в той час як використання своїх прав – строго індивідуально. Людина може скористатися своїм правом участі в конкурсі на здобуття вищої освіти, а може і відмовитися від нього, займаючись некваліфікованою працею;
  • По-друге, за відмову від реалізації прав суб’єктом, який ними наділений, відповідальність не передбачена, в той час як недотримання обов’язків тягне накладення певних санкцій.

Відмінність прав від обов’язків полягає в наступному:

  • Імперативність. Використання своїх прав – це можливість, дотримання обов’язків – необхідність;
  • Відповідальність. Невиконання обов’язків, що спричинило негативні наслідки, переслідується за законом. За відмову від використання права така відповідальність не передбачена;
  • Коло осіб. Невід’ємні права людини поширюються на всіх людей, що живуть на землі, незалежно від їхнього віку, соціального статусу, психічного здоров’я. Обов’язки накладені на значно менше коло суб’єктів: тих людей, хто в силу свого здоров’я і психічного розвитку може розуміти зміст того, що відбувається.
Посилання на основну публікацію