Чим відрізняється володіння від користування

Тема майнових прав актуальна для будь-якої людини, адже у власності кожного з нас знаходиться певний обсяг рухомих і нерухомих речей. Поняття володіння і користування плутають особливо часто, оскільки без додаткових пояснень різниця між ними неочевидна. Спробуємо розібратися в тому, як йдуть справи насправді.

Що таке володіння і користування

Володіння – вид майнового права, який позначає фактичне володіння майном. Як правило, дана категорія нерозривно пов’язана з користуванням та розпорядженням річчю. Право володіння підтверджується документально і може бути обмежене (припинено) тільки на підставі рішення суду або нормативного акту.

Користування – вид майнового права, який дає можливість особі використовувати об’єкт за призначенням або споживати його. Припиняється після закінчення договору оренди, добровільного відчуження майна, за рішенням суду, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Різниця між володінням і користуванням

Для кращого усвідомлення категорії необхідно розуміти тріаду права власності: володіння, користування, розпорядження. Вони можуть виступати як разом (купівля приватного будинку, квартири), так і окремо (можливість проживати в державному гуртожитку). При цьому право користування є самодостатньою категорією і може існувати окремо від інших елементів тріади.

Іншими словами, річ людині не належить, але вона вільно користується нею у межах, встановлених законом або угодою.

Право володіння завжди пов’язане з рештою гранями тріади. Неможливо просто володіти річчю: це саме по собі тягне можливість її використання та (або) розпорядження. Так, в епоху феодалізму земельні наділи знаходилися на праві довічного успадкованого володіння. Вони передавалися з покоління в покоління, в той час як реально власність фактично відносилась до государя.

Право користування припиняється після закінчення терміну дії договору, за рішенням суду або на підставі нормативного правового акта. Володіння може бути або відчужене в добровільному порядку, або відібрано за рішенням уповноважених органів (як правило, з компенсацією).

Відмінність володіння від користування полягає в наступному:

  • Зміст. Володіння дає можливість фактично володіти майном, користування – витягувати з неї корисні блага або вживати;
  • Самодостатність. Користування може існувати саме по собі, а володіння нерозривно пов’язане з іншими речовими правами;
  • Припинення. Право користування закінчується після закінчення терміну дії договору, на підставі рішення суду або нормативного правого акта, а право володіння може бути відчужене, в ряді випадків – передано.
Посилання на основну публікацію