Чим відрізняється вартість від собівартості

Досить часто ми стикаємося з поняттям вартості товару, не припускаючи, що він має і іншу подібну характеристику – собівартість. Чи є ці поняття ідентичними або ж їх ні в якому разі не можна приймати за одну і ту ж категорію? Може бути, між цими двома поняттями немає істотних відмінностей? Щоб відповісти на ці питання, необхідно вивчити їх економічну природу і сутність.

Що таке вартість і собівартість
Собівартість включає в себе всі ті витрати, які здійснюються підприємством в процесі виготовлення одиниці продукції. До них відносяться використані матеріали, електроенергія, заробітна плата працівників і накладні витрати, які не можуть бути розподілені пропорційно на кожну одиницю продукції, але, тим не менш, були витрачені на її виготовлення.

Вартість складається з собівартості продукції з накруткою на неї певного відсотка рентабельності з метою отримання прибутку. Цей відсоток розраховується виходячи з того, який обсяг податків необхідно заплатити підприємству і яку суму прибутку планує отримати виготовлювач для подальшого розвитку своєї діяльності.

Порівняння вартості і собівартості
У чому ж різниця між вартістю і собівартістю? Необхідно відразу ж відзначити той факт, що одне поняття походить від іншого, тобто на основі собівартості може бути розрахована вартість продукції, але ніяк не навпаки. Собівартість – характеристика першого рівня, що включає в себе всі ті витрати, які підприємство понесло при виготовленні одиниці товару, будь то матеріальні, енергетичні чи тимчасові витрати.

Вартість – характеристика другого рівня, оскільки вона включає в себе кінцеве значення собівартості з додаванням певного відсотка рентабельності, щоб компанія не тільки покрила свої виробничі витрати, але також отримала вільні грошові кошти з метою здійснення свого подальшого розвитку.

Відмінність вартості від собівартості полягає в наступному:
Собівартість являє собою більш просте поняття, а вартість є комплексним.
Собівартість розраховується виходячи з тих витрат, які понесло підприємство в процесі виробництва одиниці продукції, а вартість включає не тільки цю суму, а й обгрунтований відсоток рентабельності, необхідний для досягнення тактичних і стратегічних цілей організації.
Собівартість використовується для розрахунку вартості, а вартість ніяк не впливає на розрахунок собівартості продукції.

Посилання на основну публікацію