Чим відрізняється ухвала суду від рішення суду

Для більшості людей суд є останньою інстанцією, де можна відстояти свої законні інтереси та довести власну правоту. Однак прогалини в юридичних знаннях ускладнюють розуміння процесів правосуддя. Чим відрізняються визначення від рішень суду і чи є між ними якась різниця? Розуміння сутності даних понять особливо важливо для майбутніх юристів і правознавців, державних службовців.

Ухвала суду – судовий акт, який виноситься в процесі і не дозволяє справу по суті, а лише закріплює певну дію. Вона може оголошуватися в ході засідання без видалення до нарадчої кімнати. Визначення може бути оформлено у вигляді окремого документа, а також прийматися в усній формі і заноситися в протокол засідання. Воно також підлягає негайному оприлюдненню і використовується у всіх видах процесів: кримінальному, цивільному, адміністративному.

Рішення суду – судовий акт, який закінчує розгляд справи по суті і підводить підсумки судового розгляду. Володіючи прямою дією, воно підлягає виконанню по вступу в законну силу. По кримінальних справах судове рішення оформляється у вигляді виправдувального або обвинувального вироку. Процесуальний документ складається з декількох частин, в тому числі найважливіших – мотивувальної та резолютивної. Рішення суду може бути оскаржене у встановленому законом порядку –  касаційному і наглядовому.

У чому різниця між визначенням і рішенням суду?

Таким чином, головна відмінність даних процесуальних документів у їх значенні. Якщо рішення суду завершує розгляд справи по суті, то визначення тільки вирішує одне з питань, яке розглядалося у процесі. Відповідно, розрізняються вимоги до форми і змісту даних актів. Рішення суду завжди оформлюється окремим процесуальним документом, який виноситься в нарадчій кімнаті всіма суддями, які брали участь у процесі.

Ухвала суду може оголошуватися на місці одним суддею. У цьому випадку видалення в нарадчу кімнату не потрібно. Таке визначення заноситься до протоколу і підлягає негайному оприлюдненню.

Судові рішення ставлять крапку в процесі: це може бути обвинувальний або виправдувальний вирок, задоволення позову, відновлення в правах. Визначення, залежно від конкретного виду, закінчує процес (відмова від позову), забезпечує його подальший хід (збір доказів, виклик фахівця), усуває помилки, допущені раніше.

Як рішення, так і визначення суду приймається уповноваженим органом. Однак можна сказати, що вони суттєво відрізняються за юридичною силою. Рішення суду має важливе значення, хід його виконання часто контролюється відповідними органами. Наприклад, невиконання вироку в частині заборони займатися певною діяльністю тягне кримінальну відповідальність. Визначення виноситься з питань, які не представляють настільки високої важливості (повернення позовної заяви без розгляду, роз’яснення рішення суду).

Відмінність ухвали суду від рішення суду полягає в наступному:

  • Значення. Рішення дозволяє справу по суті, а визначення тільки стосується питань, що розглядаються в процесі;
  • Особливості винесення. Рішення завжди приймається в нарадчій кімнаті, визначення ж може виноситися на місці;
  • Склад. Рішення приймається всіма суддями, які розглядали справу по суті, в той час як визначення може виноситися суддею одноосібно;
  • Оформлення. Рішення суду завжди оформлюється окремим документом, в той час як визначення може лише заноситися в протокол.
Посилання на основну публікацію