Чим відрізняється ТТН від ТН

На небудь товар або продукцію фірма-виготовлювач становить певну документацію, в якій відображаються показники і характеристики, що відносяться до них. Існують такі поняття, як товарна накладна (ТН) і товарно-транспортна накладна (ТТН), які, хоча і є супровідними документами до продукції, але мають певні відмінності. У чому вони полягають?

Що таке ТТН і ТН
ТТН – документ, згідно з яким товар переміщається з одного пункту зберігання в іншій. На підставі товарно-транспортної накладної певну кількість товару списується з балансу вантажовідправника і оприбутковується на балансі вантжоодержувача. ТТН складається в тому випадку, коли транспортування здійснюється із застосуванням будь-якого транспортного засобу, причому вона може відбуватися як між продавцем і покупцем, так і при переміщенні з одного складу на інший усередині однієї організації.

ТН – документ, який складається при безпосередній продаж товарів покупцеві, коли до нього переходить право власності на них. Неважливо, яким чином покупець буде забирати товар – за допомогою транспортного засобу або вручну – в будь-якому випадку ТН є супровідним документом, що відображає основні характеристики товару та умови угоди.

Порівняння ТТН і ТН
У чому ж різниця між ТТН і ТН? Це супровідні документи на товар при організації його переміщення, тільки ТТН оформляється в тому випадку, коли використовується транспортний засіб, а ТН – як з ним, так і без нього. Товарно-транспортна накладна не враховує той факт, чи має місце продаж продукції, оскільки вона заповнюється і при простому переміщенні з одного складу на інший, причому в ній також вказуються характеристики транспортного засобу, на якому перевозиться продукція. Товарна накладна відображає факт зміни власника на товар при його безпосередній продажу покупцеві, тому в ній вказуються умови здійснення угоди, в тому числі кількість, вартість, ПДВ.

Відмінність ТТН від ТН полягає в наступному:
ТТН необхідна в тому випадку, коли товар переміщується з одного місця на інше за допомогою транспортного засобу, ТН оформляється при купівлі-продажу товарів і зміні власника.
ТТН включає в себе тільки фізичні характеристики товару та транспортного засобу, а ТН крім характеристик товару також відображає його ціну в грошових одиницях і фактичну вартість усієї кількості.

Посилання на основну публікацію