1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Бізнес
  3. Чим відрізняється ТОВ від ЗАТ

Чим відрізняється ТОВ від ЗАТ

Хочу відкрити свій бізнес, але не знаю, яку з організаційно-правових форм вибрати. Що зручніше і вигідніше – ТОВ або ЗАТ? Як правило, такі питання виникають перед багатьма початківцями підприємцями. І, найчастіше, вибір форми бізнесу робиться без детального аналізу. Але ж від цього залежить організація та ведення бізнесу. Саме тому для усвідомленого вибору слід чітко знати, що таке ТОВ і що являє собою ЗАТ, а також чим вони відрізняються.

Визначення ТОВ та ЗАТ
ТОВ – комерційна організація, створена двома або більше особами, статутний фонд якої розділений на частки. Засновники не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених ними внесків до статутного фонду.

ЗАТ – комерційна організація, в якої статутний капітал сформований з певного числа акцій. Акції товариства розподіляються серед засновників товариства або серед обмеженого кола осіб і не підлягають продажу на фінансовій біржі.

Порівняння ЗАТ і ТОВ
Головною відмінністю ЗАТ від ТОВ є спосіб формування статутного фонду: в ЗАТ він сформований з акцій, у ТОВ – з часток учасників. Наявність акцій є принциповою відмінністю ЗАТ, так як тільки акціонерному товариству дозволено випускати такі цінні папери.

Характер відносин меду учасниками в ТОВ більш закритий. При установі існує можливість повністю заборонити або істотно обмежити прийняття в суспільство нових засновників. У ЗАТ не є можливості повного виключення можливості появи в організації нових акціонерів.

Дані про склад учасників ТОВ відображаються в ЕГРЮЛ і відкриті для третіх осіб. Дані про акціонерів ЗАТ заносяться тільки до реєстру акціонерів, який ведеться самим суспільством. Таким чином, інформація про учасників ЗАТ не доступна третім особам.

При створенні ТОВ до його державної реєстрації потрібно сплата не менше половини статутного фонду. Грошові кошти переводяться на банківський рахунок. Після держреєстрації ТОВ дані грошові кошти надходять на розрахунковий рахунок створеного суспільства. При створенні ЗАТ попередньої оплати статутного фонду не потрібно.

Після реєстрації і сформування статутного фонду у Товариства з обмеженою відповідальністю не виникає додаткових зобов’язань. Після реєстрації ЗАТ протягом одного місяця засновникам необхідно зареєструвати випуск акцій.

У разі збільшення розміру статутного фонду в ТОВ достатньо внести відповідні зміни до статуту. У ЗАТ при збільшенні статутного фонду необхідно провести реєстрацію додаткового випуску акцій.

Учасники ТОВ мають рівні права, в ЗАТ акціонери мають права залежно від категорій належних їм акцій (звичайні / привілейовані). Учасник ТОВ має повне право вийти з організації в будь-який час (якщо це передбачено статутом) і зажадати виплати фактичної вартості своєї частки. Статутом ЗАТ не передбачений вільний вихід акціонерів з товариства. Єдиною можливістю акціонера вийти з ЗАТ є продаж своїх акцій третій особі або іншому акціонерові.

Різниця між ТОВ та ЗАТ полягає в наступному:
Статутний фонд ЗАТ складається з акцій, статутний фонд ТОВ розділений на частки.
У ТОВ існує можливість обмежити або заборонити прийняття в організацію нових учасників, в той час як в ЗАТ немає такої можливості.
Дані про склад ТОВ відкриті для третіх осіб. Інформація про склад акціонерів ЗАТ закрита.
При створенні ТОВ потрібна оплата 50% статутного фонду до держреєстрації. При створенні ЗАТ не вимагає внесення внесків.
Учасник ТОВ може вільно вийти зі складу товариства, в той час як акціонер ЗАТ зобов’язаний знайти третю особу і продати йому свої акції.
Зміна статутного фонду в ТОВ вимагає відповідної зміни статуту, в ЗАТ при збільшенні розміру статутного фонду потрібна реєстрація випущених акцій.
Засновники ТОВ мають рівні права, акціонери ЗАТ мають право голосу залежно від категорій належних їм акцій.

ПОДІЛИТИСЯ: