Чим відрізняється субсидія від субвенції

Передача грошових коштів для підтримки перспективних проектів, надання термінової та адресної допомоги – це нормальна практика, яка загальноприйнята у всьому світі. У Росії розрізняють субсидії та субвенції, що надаються широкому колу суб’єктів і мають певну цільову спрямованість. По суті, це фінансова допомога, яка покликана вирішити ту чи іншу проблему. У чому різниця між даними поняттями?

Субсидія – фінансова допомога, яка виділяється з державного чи регіонального бюджету і передається юридичній або фізичній особі або в нижчий бюджет. Її основні властивості: пайове фінансування, цільове призначення, безвозвратность. Наприклад, субсидія може виділятися певним категоріям громадян на будівництво та реконструкцію житла, юридичним особам – на реалізацію інноваційних проектів, і так далі.

Субвенція – грошові кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів юридичним особам або бюджету іншого рівня. Головні особливості такої допомоги – цільове витрачання і терміновість. Якщо порушено якесь з цих умов, то грошові кошти підлягають поверненню до бюджету, який їх виділив. Субвенції можуть повністю покривати витрати на реалізацію проекту і використовуватися без залучення власних коштів.

У чому різниця між субсидіями та субвенціями?
Отже, дані поняття дуже близькі між собою і, по суті, позначають передачу матеріальних ресурсів від вищестоящих бюджетів нижчестоящим. Однак субвенція завжди видається тільки в грошовій формі, так як направляється для реалізації певних проектів. Субсидія може бути виділена і в натуральній формі (продукти харчування, підручники, матеріальна допомога).

Як субвенція, так і субсидія не обкладається податками. Рішення про їх виділення приймається уповноваженими особами. Однак субвенція видається тільки бюджетам іншого рівня або юридичним особам. Це можуть бути малі підприємства, освітні установи, адміністративні одиниці. Запит на отримання допомоги, як правило, йде «знизу вгору». Субсидія може видаватися і фізичним особам в рамках цільової програми, а також індивідуальним підприємцям. У цьому випадку вона поширюється на необмежене коло осіб, тобто допомога виділяється «зверху вниз».

Контроль за цільовим і своєчасним використанням субвенцій – обов’язковий. Якщо дані умови не дотримуються, то грошові кошти підлягають поверненню. Що стосується субсидій, то тут контроль не настільки суворий. Це пов’язано з тим, що вони можуть виділятися широкому колу осіб, у тому числі фізичних, а тому можлива лише вибіркова перевірка.

Відмінність субсидії від субвенції полягає в наступному:
Зворотність. Субвенція підлягає обов’язковому поверненню у тому випадку, якщо вона була витрачена не вчасно або пішла не за цільовим призначенням. Субсидія – це завжди безоплатна передача грошових коштів.
Коло осіб. Субвенція надається бюджету іншого рівня або юридичній особі, субсидія – ще й фізичній особі.
Умови надання. Субвенція має суворе цільове призначення, що передбачає контроль використання. Субсидія може виділятися без такого контролю.
Обсяг інвестицій. Субсидія виділяється на умовах спільного фінансування проекту, субвенція може повністю покривати вартість реалізації завдання.
Форма. Субвенція надається тільки в грошовій формі, субсидія – ще і в натуральній.

Посилання на основну публікацію