Чим відрізняється регламент від положення

Кажуть, що на двох юристів припадає три думки, і це дійсно так. Для створення інструкцій існують положення і регламенти, які значно відрізняються один від одного. Але оскільки більша частина таких документів видається для внутрішнього використання в організаціях, зрозуміти їх природу буває важко.

Що таке регламент і положення?
Регламент – це технічний документ, який фіксує звід правил, обов’язкових для використання в певній галузі. Вони можуть стосуватися як окремо взятої організації, так і цілого союзу держав (техрегламенти країн Митного Союзу).

Положення – це зведення взаємопов’язаних норм, які регламентують вузьку область житті організації, суспільства або держави. Вони визначають порядок формування та забезпечення роботи установи. Документ визначає порядок дій (вибори президента, парламенту) або статус посадової особи (депутат, військовослужбовець).

Різниця між регламентом та положенням
Таким чином, регламенти і положення – це технічні документи, які видаються в силу необхідності. Вони взаємно доповнюють один одного і в чому перетинаються. Так, положення створює загальну базу для тієї чи іншої сфери життя організації або товариства, а регламент – конкретизує окремі питання. Вони можуть стосуватися процедури та інших важливих моментів.

У регламенті, як правило, присутні технічні аспекти, і характер такого документа конкретний. Положення тільки створює правове поле для відносин, тому володіє значно меншим ступенем конкретизації. Регламент додаткових уточнень не потребує, і це документ прямої дії.

Відмінність регламенту від положення полягає в наступному:
Коло обговорюваних питань. Положення встановлює загальні правила, а регламент – уточнює окремі питання.
Ступінь деталізації. Регламенти, на відміну від положень, можуть конкретизувати окремі умови положення, вносячи ясність у спірні питання.
Сутність. Положення окреслює коло питань, процедуру, в той час як регламент – конкретні правила, вимоги, обов’язкові для виконання.
Наявність технічних вимог. Положення носить загальний характер, в той час як регламент обов’язково містить конкретні питання – процедуру, максимально допустимі значення і т.д.

Посилання на основну публікацію