Чим відрізняється програма від плану

У сучасному світі перемагає лише той, хто краще за всіх підготовлений до майбутніх дій. Програма та план – дві важливих частини проектного менеджменту, реалізація ідей якого дозволяє привести до успіху будь-яке підприємство. Розуміння різниці між ними дуже важливо для майбутніх керівників, які хочуть не просто бути гвинтиком системи, а грамотно управляти ресурсами і визначати своє майбутнє.

Що таке програма і план
Програма – послідовний алгоритм дій, реалізація якого дозволить виконавцеві досягти певної мети. Програма може бути комп’ютерної, передвиборної, робочою. Всіх їх об’єднує одне: набір взаємопов’язаних заходів, спрямованих на реалізацію поставлених завдань.

План – ряд дій, об’єднаних єдиною метою і призначених до виконання до певної дати. План дозволяє створити робочий графік, який дисциплінує як окремого індивіда, так і групу людей, допомагаючи їм орієнтуватися в часі і просторі.

Різниця між програмою і планом
Таким чином, програма – широке поняття, що означає стратегію досягнення результату. Без неї не обходиться діяльність жодної великої компанії та організації, керівник якої дійсно хоче досягти успіху. Програма – гнучка, заради досягнення цілей окремі пункти можуть змінюватися, адаптуватися під реальні умови. При цьому вона може мати кілька планів, виконуваних паралельно.

План – застарілий спосіб реалізації завдань проектного менеджменту. Він деталізований, а кожна подія має тимчасовими рамками, але далеко не факт, що виконання всіх завдань приведе до досягнення цілей.

відмінність програми від плану полягає в наступному:
Широта поняття. Програма – більш широка категорія, яка може включати в себе кілька планів.
Прогресивність. Програма є більш гнучкою, ніж план, і її можна коригувати, направляти в процесі реалізації.
Гнучкість. Окремі пункти програми можуть виконуватися незалежно один від одного, можливо кілька фіналів. План завжди лине, а тому повинен реалізовуватися послідовно.
Деталізація. Програма містить лише загальні положення, цілі, а план – детальне опрацювання кожного кроку, тимчасові рамки, ресурси.
Оцінка результату. Щоб зрозуміти результативність плану, необхідно зіставити заплановані заходи з реально виконаними. Оцінити ефективність програми можна лише по досягненні мети.

Посилання на основну публікацію