Чим відрізняється положення від інструкції

Діяльність підприємства та організації регламентована великою кількістю документів, чиї правила поширюються на обмежене коло осіб. Різноманіття таких актів породжує плутанину в головах виконавців, адже розібратися у всіх тонкощах нормотворчості непросто. Особливо часто плутають положення та інструкції, так як вони багато в чому схожі. Тим не менш, є кілька важливих відмінностей, про які слід знати діловоду і кадровику.

Що таке положення та інструкція
Положення – внутрішній нормативний документ, що має узагальнений характер і визначальний функції, повноваження і структуру одного або декількох підрозділів організації, порядок створення та розпуску тимчасових виконавчих органів, сукупність організаційно-трудових відносин. Він поширюється на велику кількість працівників і носить імперативний характер.

Інструкція – нормативно-управлінський акт, що визначає сукупність норм і правил, що регламентує конкретний напрям діяльності, порядок проведення робіт, способи реалізації завдань, що стоять перед посадовою особою, відповідальність за їх недотримання. Найважливіше завдання інструкції – конкретизувати узагальнені норми, роз’яснити працівникові правила поведінки в штатній і позаштатної ситуації.

Різниця між положенням та інструкцією
Таким чином, дані документи відрізняються між собою як призначенням, так і структурою, ієрархічністю. Положення носять пріоритетний характер, саме на їх основі розробляються посадові інструкції. Перший вид нормативних актів у значній мірі узагальнено, так як його завдання – організувати роботу. До складу інструкції входять такі елементи, як загальні питання, права та обов’язки посадової особи, відповідальність за порушення встановлених правил. В обсяг положення входять наступні елементи: функції і завдання органу, права його членів, а також порядок створення (організації).

Відмінність положення від інструкції полягає в наступному:
Коло яких торкається питань. Положення носить загальний характер, а інструкція – більш прикладний.
Ієрархія. Інструкції розробляються відповідно до вимог положень і не повинні їм суперечити.
Структура. Інструкція визначає посадові обов’язки особи, його права та відповідальність, положення – основні завдання органу, функції, права посадових осіб та порядок організації їх роботи.

Посилання на основну публікацію