Чим відрізняється підвідомчість від підсудності

Часом навіть фахівцям у галузі юриспруденції буває важко розмежувати між собою ті чи інші поняття. Це повною мірою стосується підвідомчості («відомство») і підсудності («суд»). При подачі заяв і скарг в загальні та спеціальні судові органи, дуже важливо не помилитися. Це дозволить зберегти свій час і отримати шуканий результат значно швидше.

Визначення підвідомчості і підсудності
Підвідомчість – це сукупність процесуальних норм, які окреслюють коло справ, право на розгляд яких має той чи інший вид судових органів. При цьому підвідомчість в загальному сенсі виступає як синонім слова «компетенція», тобто об’єктивна можливість вирішити питання по суті. Нею володіють, крім суду, різні органи: прокуратура, нотаріат, адміністрація і т.д.

Підсудність – це більш приватне поняття, яке використовується в цивільному, адміністративному і кримінальному праві і позначає розподіл справ при розгляді їх судами у першій і подальшої інстанціях. Окремі аспекти даного визначення зрозумілі і неспеціалісту. Так, конституційний суд не може розглянути кримінальну справу, а господарський – суперечки між двома фізичними особами. На практиці тонкощів куди більше, і часом знайти правильне установа для розгляду заяви по суті дуже складно.

Порівняння підвідомчості і підсудності
Підсудність може бути родової, територіальної, виключної, договірної, альтернативної та зв’язку справ. Підвідомчість – виняткової, умовної та альтернативної. Іншими словами, при визначенні підвідомчості необхідно знати суть правового спору, при визначенні підсудності – ще й місцезнаходження відповідача, а також інші тонкощі (можливість суду розглянути ту чи іншу справу). Якщо порушено правило підвідомчості, то справу буде припинено. При порушенні правил підсудності, справа передається належному судовому органу. Передача може здійснюватися і в зв’язку з переформулювання заявлених вимог.

Отже, підвідомчість визначає вид суду, який розглядатиме справу, в той час як підсудність – конкретний орган, його територіальне розташування. Про підсудність сторони можуть домовитися, але про підвідомчість – ні.

Різниця між підвідомчістю та підсудністю полягає в наступному:
Загальний зміст. Поняття підвідомчості може використовуватися відносно різних державних органів, поняття підсудності – тільки по відношенню до судам.
Порядок визначення. Спочатку визначається підвідомчість, тобто процесуальна можливість розгляду заяви по суті, а потім – підсудність, або конкретна относимость до певного державного органу судової влади.
Наслідки порушення. Якщо порушена підвідомчість, то справа підлягає припиненню, якщо порушена підсудність – то передачу до іншого суду.
Особливості подачі заяви. Певні категорії спорів підлягають розгляду в судовому порядку лише після врегулювання обопільних претензій. Порушення даного правила підвідомчості тягне або відмова у прийнятті заяви, або припинення справи. Підсудність такою особливістю не володіє.

Посилання на основну публікацію