Чим відрізняється підприємство від установи

Організації називають по-різному: все залежить від особливостей їх діяльності, кількості персоналу, масштабів роботи. Є суттєва різниця між підприємствами та установами, однак вона помітна далеко не відразу. Розуміння відмінностей допоможе грамотно використовувати найменування організацій у своїй повсякденній діяльності.

Що таке підприємство і установа

Підприємство – комерційна організація, що володіє статусом юридичної особи і має на комерційні цілі: виробництво продукції, торгівля товарами, надання послуг і виконання робіт. До складу юр.лиця входить широкий перелік активів, поміж яких – рухоме і нерухоме майно, виняткові права, оборотні кошти, готова продукція та сировина та багато іншого.

Установа – некомерційна організація, створена для виконання завдань, пов’язаних із соціально-культурної, просвітницької, освітньої та іншою діяльністю, що не припускає безпосередньо з заробітку грошей. Власником може виступати як приватна, так і юридична особа, держава, фінансуючи проєкт частково або повністю.

Різниця між підприємством та установою

Таким чином, основна відмінність підприємства та установи – це цілі діяльності. Підприємство займається виключно комерційною активністю, ставлячи на чільне місце отримання прибутку. Його ефективність оцінюють за рівнем рентабельності, тобто чистого прибутку. Установа переслідує інші цілі, серед яких – навчання громадян, благодійність і просвітництво. Оцінити його ефективність можна і якісними, і кількісними показниками: обсяг зібраних коштів, число вилікуваних пацієнтів і т.д.

Варто зауважити, що майно підприємства приймається на праві господарського відання, установи – оперативного управління.

Відмінність підприємства від установи полягає в наступному:

  1. Діяльність. Підприємство – це господарчий суб’єкт, який займається підприємництвом. Установа здійснює некомерційну діяльність.
  2. Мету існування. Підприємство орієнтоване на отримання прибутку, установа – на навчання, лікування, освіту громадян, а також інші важливі завдання, не пов’язані із заробітком грошей.
  3. Функції. Підприємство займається виробничо-торговельною діяльністю або наданням послуг на оплатній основі, установа – виконує соціальні, управлінські та інші функції безкоштовно.
  4. Речові права на майно. Керівник приймає підприємство на праві господарського відання, установа – оперативного управління.
Посилання на основну публікацію