Чим відрізняється оренда від прокату

Оплатне передача чужої власності стимулює економічні відносини і дозволяє отримувати вигоду як господареві майна, так і особі, яка отримує його в тимчасове користування. Для оформлення угоди використовується договір оренди і прокату. Чим зазначені категорії відрізняються один від одного і як це впливає на закріплення відносин?

Що таке оренда і прокат?
Оренда – договір, що укладається між орендарем та орендодавцем, відповідно до якого в тимчасове користування передається будь Неспоживна майно. Угода може бути як оплатній, так і безоплатній, обмеженою тимчасовими рамками або безстроковою.

Прокат – термінова різновид договору оренди, відповідно до якої особою, що здійснює підприємницьку діяльність, у тимчасове користування орендарю передається рухоме Неспоживна майно.

Різниця між орендою і прокатом
Як випливає з визначення понять, прокат є окремим випадком договору оренди і передбачає передачу майна фізичній особі для цілей, не пов’язаних з комерційним використанням. Орендодавець ж за договором, навпаки, відноситься до числа підприємців. Термін такого договору обмежений 12 місяцями, а в якості об’єкта виступає виключно рухоме Неспоживна майно.

Орендодавцем та орендарем за договором оренди може бути будь-яка особа. Як об’єкт передається будь-яке майно, в тому числі машини, будівлі, споруди, обладнання. Термін не регламентований законодавством і може бути необмеженим. Мета укладання угоди необов’язково пов’язана з отриманням прибутку.

Відмінність оренди від прокату полягає в наступному:
Обсяг понять. Договір прокату – це окремий випадок договору оренди.
Об’єкт договору. В оренду може бути передано будь Неспоживна майно, в прокат – тільки рухоме.
Сторони договору. Орендодавцем за договором оренди може виступати будь-яка особа, як фізична, так і юридична, за договором прокату – лише той суб’єкт правовідносин, який веде підприємницьку діяльність.
Мета угоди. Оренда може переслідувати не тільки комерційні, а й інші цілі, прокат завжди спрямований на отримання прибутку.
Термін. Максимальна тривалість договору прокату – 12 місяців, договір оренди може укладатися на необмежений період часу.

Посилання на основну публікацію