Чим відрізняється оклад від ставки

Складний процес нарахування заробітної плати завжди викликав у наших співгромадян певні підозри і побоювання. Один з найважливіших питань, яке займає людей – це відмінність окладу та ставки. Плутанина з даними поняттями пов’язана з високою динамікою розвитку права. Якщо всього кілька десятиліть тому дані категорії дійсно відрізнялися один від одного, то зараз їх визначення в значній мірі зблизилися.

Посадовий оклад – мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством за виконання певних трудових обов’язків. Він нараховується без урахування додаткових виплат, зазначених у трудовому договорі. Оклад залежить як від займаної посади, так і від освіти. Він нараховується тим фахівцям, трудові обов’язки яких широкі і обсяг виконаної роботи може бути оцінений лише в певній перспективі (юрист, інженер, суддя і т. д.).

Тарифна ставка – мінімальний розмір оплати праці, встановлений за виконання норми у сфері виробничої діяльності. Ставка не включає в себе інші виплати та обчислюється за певну одиницю часу (годину, день, місяць). При цьому оплата праці у вигляді ставки може встановлюватися для почасових робітників і робітників-відрядників. Як правило, такий підхід до оплати праці людей використовується в реальному секторі економіки: промисловість, будівництво, сільське господарство.

У чому різниця між окладом і ставкою?

Таким чином, і ставка, і оклад – мінімально встановлений розмір праці, нижче якого нарахування опускатися не можуть. Їх визначення вказані в статі Трудового кодексу України, де і зазначені основні відмінності. Так, ставка нараховується за виконання певної норми, що характерно для будівництва, виробництва та інших подібних областей. Її можна розрахувати за певну одиницю часу: годину, тиждень, місяць.

Оклад нараховується за виконання трудових обов’язків, де встановити норму не представляється можливим. Його розрахунок здійснюється за тиждень, місяць або рік і залежить від займаної посади. При цьому величина ставки залежить від розряду працівника (слюсар I розряду, токар IV розряду), а величина окладу – від кваліфікації співробітника (юрист, провідний спеціаліст, начальник відділу).

Відповідно, коло професій також буде істотно відрізнятися. Якщо ми говоримо про тарифну ставку, то вона застосовна для тих людей, хто зайнятий у реальній сфері економіки. Це добувна і обробна промисловість, будівництво та багато іншого. Результат праці тут можна виразити у твердій формі (вироблені деталі, вироблена порода). Що стосується окладу, то він застосовний для областей, де підрахувати «суспільно-корисний продукт» скрутно. Це робота державних службовців, керівників, технічних фахівців.

moyaosvita.com.ua визначив, що відмінність окладу від ставки полягає в наступному:

  • Сутність. Тарифна ставка визначена за виконання встановленої на даній ділянці норми, оклад – за виконання трудових обов’язків.
  • Обчислення. Оклад обчислюється за календарний місяць, у той час як ставка – за будь-яку одиницю часу (годину, день, місяць).
  • Коло професій. Ставка нараховується працівникам, зайнятим у сфері виробництва, оклад – особам, зайнятим в інших сферах економіки.
  • Рівень кваліфікації. При обчисленні розміру заробітної плати для ставки враховується розряд працівника, для окладу – кваліфікаційна категорія. 
Посилання на основну публікацію