Чим відрізняється місія від мети

Людина – єдина розумна істота на землі, яке живе і діє усвідомлено. Проектний менеджмент переносить принципи буття на структуру управління організацією, задаючи їй місію і цілі. Спробуємо розмежувати дані поняття, визначивши, що є першорядним і важливим, а що – вторинним.

Що таке місія і мета
Місія – ідеал, недосяжна мета, заради якої була створена організація і в ім’я досягнення якої вона працює. Філософське обгрунтування діяльності компанії залишається незмінним протягом усього періоду існування підприємства чи установи, однак може еволюціонувати. Місією також прийнято вважати ідеологію організації, її концетуальний підхід до принципів взаємодії з цільовою групою.

Мета – ідеальний результат, який може бути досягнутий в певній перспективі. Вони повинні бути конкретними, вимірними, обмеженими у часі і досяжними. Цілі бувають основними і проміжними, а їх досягнення обов’язково підкріплюється ресурсами, без яких здійснення задумів неможливо.

Різниця між місією і метою
Таким чином, мета – це локальний об’єкт, який може бути досягнутий в коротко-, середньо-або довгостроковій перспективі. Їх у організації завжди кілька, при цьому всі вони рознесені в часі. Місія – глобальний сенс існування компанії. Вона може бути тільки одна, незмінна протягом тривалого періоду часу. Як правило, в якості місії обирається ідеальна ситуація, отримати яку можна або у віддаленій перспективі, або ніколи. Цілі обмежені в часі, тому саме їх досягнення покладено в основу оцінки ефективності роботи організації.

відмінність місії від мети полягає в наступному:
Обсяг поняття. Мета – поняття більш широке, що включає в себе місію як основний сенс існування компанії.
Кількість. Цілей у організації може бути безліч, в той час як місія – тільки одна.
Практична орієнтованість. Місія – глобальна, а мета – локальна.
Обмеженість в часі. При постановці цілей враховується часовий фактор, при виборі місії – ні.
Зміна. У міру досягнення одних цілей, перед організацією ставляться інші. Зміна місії неможливе без повного переосмислення існування компанії та її ідеології.

Посилання на основну публікацію