Чим відрізняється менеджмент від управління

Ефективне управління – це ціла система підходів і методів до впорядкування процесів в різних галузях людської діяльності. Існують різні погляди на цей процес, які можуть докорінно відрізнятися один від одного.

Управління та менеджмент, по суті, поняття схожі, але є між ними і ряд принципових відмінностей. Головним чином, вони стосуються розмежування понять і їх застосування до конкретних областей людського життя.

Визначення менедженту та управління

Менеджмент – це спосіб моделювання та використання соціально-економічних систем, при якому на перше місце ставиться ефективність розподілу ресурсів. Головне завдання менеджера – створення самоорганізуючої системи, яка буде відтворюватися і розвиватися в будь-яких умовах.

Для цієї мети використовуються передові управлінські підходи і прогресивні технології. Головний критерій якості – це ефективність, тобто досягнення цілей при використанні мінімальної кількості ресурсів.

Управління – це цілеспрямована людська діяльність, спрямована на впорядкованість процесів праці і виробництва. Керувати можна чим і ким завгодно: людиною, автомобілем, проектом, базою даних, юридичною особою.

У сучасній науці управління протиставляється менеджменту як система застарілих інструментів. Якщо проект функціонує успішно, то говорять про добре налагоджений менеджмент. Якщо спостерігаються збої в реалізації рішень і необхідність їх продавлювання, то говорять про «ручне управління».

Порівняння менеджменту та управління

Отже, подібності та відмінності понять залежать від конкретної ситуації. Управління – це загальний процес, менеджмент – приватний. Професійні організатори та управлінці використовують набір інструментів, що ідеально підходить для конкретної ситуації.

Управління в першу чергу спирається на практику, в той час як менеджмент – на теорію. Відрізняються і підходи до оцінки якості праці, розподілу ресурсів. Застосовується до сучасного світу, менеджмент – це науково обґрунтовані методи впливу на соціально-економічні системи.

Різниця між менеджментом від управлінням полягає в наступному:

  • Масштаб. Управління – процес більш давній і ємний, ніж менеджмент, який є лише частиною управлінських механізмів;
  • Оцінка якості. Головний критерій ефективності для управління – досягнення мети. Якщо мова йде про менеджмент, то тут оцінка якості проводиться інакше. У розрахунок приймається як дотримання правил гри (принципів і методів, визначених системою), так і ефективність розподілу ресурсів (досягнення цілей при мінімальних витратах);
  • Наукова дисципліна. Менеджмент – це наука, що володіє своїм предметом і методом, управління – це безліч наук, що характеризуються різними предметами і методами;
  • Комерційна складова. На практиці поняття «менеджмент» найчастіше використовується стосовно до прибуткових проектів, а управління – до будь-яких процесів впливу суб’єкта на об’єкт.
Посилання на основну публікацію