Чим відрізняється командна економіка від ринкової економіки

Суперечка про те, яка економічна модель вигідніше й ефективніше, ведеться не одне десятиліття. Як показують об’єктивні дані, ідеального устрою національного господарства не існує. Названі моделі ніде не відтворюються в чистому вигляді, проте прагнення до їх побудови багато в чому визначає політику держав. У всьому цивілізованому світі загальноприйнята думка, що ідеальним варіантом є змішана економіка. Чим більше її функцій віддано на відкуп громадянському суспільству і приватному бізнесу, тим краще.

Визначення командної та ринкової економіки

Командна економіка – це тип господарсько-економічної системи, заснований на націоналізації, чільної ролі держави. Потреби суспільства визначаються шляхом планування виробництва, яке далеко не завжди є об’єктивним. Ціни на продукцію встановлюються державою і, як правило, не залежать від кон’юнктури ринку. Приватна власність зведена до мінімуму, в той час як пріоритет віддається саме державною.

Ринкова економіка – це тип господарсько-економічної системи, при якому провідну роль відіграє приватний бізнес. Роль держави зведена до мінімуму, вона виступає в ролі «нічного сторожа», борючись лише з монополізацією національного господарства, перевиробництвом, демпінгом і іншими негативними чинниками. Кількість товарів, ціни, цільові групи формуються ринком. Як державна, так і приватна власність перебувають у рівних умовах, а всі суперечності і спори вирішуються в цивільно-правовому порядку.

Порівняння командної та ринкової економіки

Командно-адміністративна і ринкова економіки мають свої переваги і недоліки. Як показує практика, перший тип породжує корупцію, дефіцит продукції і вбиває свободу вибору, так як рішення про випуск товарів і їх розподіли приймаються вузьким колом осіб. Проте, командна економіка не допускає соціального розшарування суспільства, але це – «рівність у злиднях».

Ринкова економіка дає шанс прославитися і заробити багато грошей. Її девіз – «Розбагатій або помри в спробах», став своєрідним символом нового часу. Однак ринок породжує соціальну напруженість, перевиробництво, постійну боротьбу між конкурентами, яка часто набуває нецивілізований характер. На даний момент саме ринкова економіка показала велику життєздатність і схильність до розвитку.

Різниця між командною та ринковою економікою полягає в наступному:

  • Виробництво. Ринок прагне до стабільності за рахунок діалогу і консенсусу між усіма учасниками гри, адміністративна економіка жорстко нав’язує свою волю і вказує, коли, скільки і для кого виробляти;
  • Капітал. При ринковій економіці основні засоби знаходяться в руках приватного бізнесу, при командній альтернативі – під контролем держави;
  • Стимул до розвитку. Ринок породжує конкуренцію, в той час як командно-адміністративна система реалізує політичну волю правлячої влади;
  • Прийняття рішень. При ринковій економіці важливі кроки робляться шляхом діалогу суспільства і влади, командна система не рахується з думкою інших суб’єктів політики;
  • Ціноутворення та «чорний ринок». Вільна економіка передбачає вільне формування ціни на основі попиту і пропозиції;
  • Адміністративна модель формується лише за рахунок товарів, заборонених до обороту (зброя, наркотики тощо). Командно-адміністративна система, навпаки, сама виставляє ціни, що неминуче веде до появи «чорного ринку», де представлені товари за їх реальну вартість.
Посилання на основну публікацію