Чим відрізняється касація від апеляції

Людині, яка далека від правового світу, поняття касації та апеляції здаються тотожними. Насправді вони серйозно відрізняються один від одного, так як розглядаються судами різного рівня. Особливо важливо глибоко розуміти дані категорії людям, які планують пов’язати з правом професійну діяльність. Недотримання встановленого порядку може спричинити істотне порушення законних інтересів, а також інші негативні наслідки.

Касація – це перевірка вищестоящим судовим органом правильності та законності рішення, прийнятого нижчестоящим органом і не вступившого в законну силу. При вивченні матеріалів встановлюється наявність порушень норм матеріального права, що вплинуло на законність рішення. Результат – скасування або твердження раніше винесеного вироку, визначення і т.д., набирає чинності після того, як винесено відповідним судом.

Апеляція – це скарга на рішення нижчестоящого суду, при розгляді якої досліджуються нові докази, а також перевіряється відповідність рішення вимогам законодавства. Підставою може стати істотне порушення прав і законних інтересів. Результат – нове рішення по суті, яке виноситься вищестоящим органом судової влади.

Касаційне та апеляційне провадження існує в кримінальному, цивільному та господарському процесі. Коло суб’єктів, що володіють правом принесення скарги, досить широке. Так, у кримінальному праві оскаржити рішення в касаційному порядку можуть сторони, зацікавлені особи, обвинувач або прокурор. З набранням чинності нових законодавчих актів, апеляційною інстанцією в цивільному праві є районні суди, в кримінальному – суди федеративних суб’єктів.

Головна відмінність полягає в ступені дослідження доказів. Так, в касації фактично вивчається правильність оцінки наявних фактів: вірно або невірно витлумачив суд ті чи інші доводи. В апеляційній інстанції суд може вивчати і нові докази, які раніше розглянуті не були. Різниться і результат. Так, касація може лише скасувати старе рішення або погодитися з ним, апеляція – стверджує нове.

Різниця між касацією і апеляцією полягає в наступному:

  • Результат розгляду. Якщо касаційна скарга задоволена, то рішення скасовується, і справа, відповідно, направляється на новий розгляд. Задоволення апеляційної скарги тягне повний перегляд справи з ухваленням нового рішення;
  • Ступінь перегляду справи. Апеляційний суд фактично переглядає по суті всю справу, а касаційний – тільки доводи, які містяться у скарзі заявника чи поданні офіційної особи;
  • Подання доказів. У суді апеляційної інстанції розглядаються як старі, так і нові факти і докази. У касації нові докази можуть прийматися лише в тому випадку, якщо вони не могли бути розглянуті в нижчій інстанції.
Посилання на основну публікацію