Чим відрізняється фірма від підприємства

Суб’єкти правовідносин називають по-різному: компанія, юридична особа, організація. Але особливо важко відмежувати один від одного фірму і підприємство, адже між зазначеними поняттями різниця ледь помітна. Проте, розуміння відмінностей дуже важливо для майбутніх керівників, кадровиків та юристів, які зможуть правильно використовувати терміни у своїй професійній діяльності.

Що таке фірма і підприємство
Фірма – комерційна компанія, що здійснює підприємницьку діяльність на легальній основі. Обов’язкова умова такої роботи – офіційна реєстрація, наявність установчих документів, активів, звітності. Фірма може позначати будь-яку правову форму, будь то ТОВ, ВАТ чи ОДО.

Підприємство – організаційно-правова одиниця, що здійснює комерційну діяльність з виробництва та продажу товарів, надання послуг. Як правило, мова йде про великі компанії, що займають серйозне місце на ринку. До складу підприємства входить значний обсяг активів, включаючи нерухомість, засоби виробництва, дебіторська та кредиторська заборгованість, фінансові кошти і виняткові права.

Різниця між фірмою та підприємством
Таким чином, зазначені поняття ріднить їх сутність: розвиток, вилучення прибутку, ведення комерційної діяльності. В іншому відмінності носять суто практичний характер, так як легальних визначень фірми і підприємства не існує. Мова скоріше йде про сталі традиціях, прийнятих в бізнесі. Так, обсяг поняття фірма гранично широкий: до нього належать і юридичні особи, і індивідуальні підприємці. У нього, в числі іншого, входить і категорія підприємство.

При цьому фірмою називають майновий комплекс незалежно від масштабу. Це може бути як невелика торгова точка, так і група компаній, об’єднаних в єдиний холдинг. Підприємством можна вважати лише той суб’єкт господарювання, який володіє солідними активами. Це можуть бути містоутворюючі організації, що роблять істотний вплив на ділове життя регіону. При цьому підприємствами споконвічно називали об’єкти державної форми власності, але зараз ця практика себе вичерпала у зв’язку з активною приватизацією суб’єктів господарювання.

відмінність фірми від підприємства полягає в наступному:
Обсяг понять. Категорія «фірма» значно ширше і включає в себе «підприємство».
Масштаб. Фірмою можна назвати будь-який суб’єкт господарювання, підприємством – лише ті організації, які володіють значним обсягом активів (нерухомість, фінанси, оборотні кошти і т.д.).
Форма власності. Як правило, термін «підприємство» використовується по відношенню до державним організаціям, фірма – до приватних.

Посилання на основну публікацію