Чим відрізняється фінансист від економіста

Грамотна робота з грошовими коштами апріорі повинна приносити хороший дохід. Тонке знання ринку і розуміння його законів, тенденцій, секретів перетворює фінансистів та економістів у своєрідних флагманів епохи. Дані фахівці не просто добре заробляють, вони можуть впливати на всі сфери життя суспільства. У чому відмінність між професіями і яка з них вигідніше?

Що таке фінансист і економіст
Фінансист – дипломований фахівець, що відповідає на підприємстві за грамотне проведення фінансових операцій, оптимальний розподіл грошових потоків та інвестування оборотних коштів. Таким же поняттям називають особа, яка здійснює «чисту» торгівлю, тобто професійне управління власним або залученим капіталом.

Економіст – фахівець в області теорії і практики планування, дослідження, управління господарською діяльністю. У його обов’язки входить економічний аналіз показників організації, складання бюджету, максимальне підвищення ефективності компанії. Економіст працює з даними, зібраними іншими фахівцями, а в його обов’язки входить виключно обробка отриманої інформації.

Різниця між фінансистом і економістом
Таким чином, зазначені професії ріднить робота з грошовими коштами. Однак фінансист більшою мірою аналізує і направляє капітали, займається бюджетуванням, вигідно інвестує активи. Економіст аналізує інформацію, зібрану бухгалтером, дає конкретні поради про те, як підвищити ефективність праці, позбутися збиткових напрямків діяльності.

Таким чином, фінансист – це практик, який повинен знайти конкретні шляхи примноження капіталів. Чим вище дохід від вкладених коштів, тим ефективніше його робота. Економіст, навіть той, хто працює на підприємстві – більшою мірою теоретик. Оцінити ефективність його праці складніше, тому що багато чого залежить від виконавців, що реалізують доведені до них завдання.

відмінність фінансиста від економіста полягає в наступному:
Сфера діяльності. Економіст здійснює аналіз даних господарської діяльності підприємства, фінансист – шукає шляхи вдалого вкладення грошових коштів і управляє потоками коштів.
Коло посадових обов’язків. Економіст відповідальний за складання бюджету, планування витрат, контроль ефективного виконання доведених вимог. Фінансист розподіляє грошові потоки, інвестує гроші, підвищує конкурентоспроможність товарів, що реалізуються.
Оцінка ефективності праці. Грамотна робота економіста помітна лише в довгостроковій перспективі якісним методом. Оцінить працю фінансиста можна, спираючись на кількісні показники за будь-який проміжок часу.

Посилання на основну публікацію