Чим відрізняється експерт від фахівця

У кримінальному, цивільному та адміністративному праві допускається участь осіб, незацікавлених у результаті справи. Поряд з перекладачами і секретарями активно залучаються експерти та фахівці, чия думка з низки питань може бути покладено в основу рішення суду. Чим відрізняються дані особи один від одного і чи є якісь особливості отримання від них інформації?

Експерт – особа, незацікавлене в результаті процесу, що володіє професійними знаннями в певній галузі і притягається для проведення експертизи. За її результатами виноситься мотивований висновок, який може бути покладено в основу рішення суду. Робота експерта передбачає винагороду, пропорційну праці і витраченому часу. За винесення завідомо неправдивого висновку, так само як і за необґрунтовану відмову від його дачі, передбачена кримінальна відповідальність.

Спеціаліст – незацікавлена у результаті справи особа, яка володіє спеціальними знаннями в певній сфері і залучається до участі в процесі в порядку, встановленому законодавством. Фахівець не проводить спеціальні дослідження, а лише ставить питання експертові і висловлює свою думку щодо наявної інформації. Йому заборонено розголошувати будь-яку інформацію, яка стала відома внаслідок професійної діяльності.

У чому різниця між експертом і спеціалістом?

Відмінності між зазначеними учасниками процесу закріплені в статі Кримінально-процесуального кодексу України. Як експерти, так і фахівці володіють спеціальними знаннями, рівень яких підтверджений відповідними документами. Вони є незацікавленою стороною судового розгляду, а тому повинні бути максимально об’єктивними і неупередженими.

Експерт працює лише з тими матеріалами, які йому надані особою, що призначив експертизу, і не може займатися їх самостійним збором.

За дачу свідомо неправдивого висновку передбачена кримінальна відповідальність.

Фахівець не займається проведенням експертизи і лише висловлює свою думку. Він може бути притягнутий до відповідальності за розголошення інформації, яка стала йому відома в силу професійної діяльності.

Для дачі відповідей на поставлені питання експерту необхідно проведення спеціальних досліджень. Це стосується судово-медичної, дактилоскопічної, балістичної експертизи. Фахівець може висловити свою думку без підготовки, використовуючи власні знання або звернувшись до технічної літератури. Його можна викликати в процес для вирішення окремих питань, в той час, як експертизу можна тільки призначити.

moyaosvita.com.ua визначив, що відмінність експерта від спеціаліста полягає в наступному:

  • Форма участі. Експерти призначаються для проведення експертиз, фахівці ж залучаються для пошуку, закріплення і вилучення доказів, а також для роз’яснення іншим учасникам процесу технічних нюансів, що складають його професійні знання.
  • Проведення спеціальних досліджень. Експерт володіє правом проведення експертизи, а фахівець лише може ставити питання і роз’яснювати учасникам процесу питання, які входять в його компетенцію.
  • Постановка питань. Експерт відповідає на питання, поставлені йому на дозвіл слідчим, дізнавачем або суддею, фахівець може лише формулювати питання експерту.
  • Оцінка інформації. Експерт дає мотивований висновок з питань, зазначених у постанові, а фахівець – лише висловлює свою думку. 
Посилання на основну публікацію