Чим відрізняється депозит від внеску

Схильність людини зберігати і примножувати накопичені заощадження відома з незапам’ятних часів. Розвиток кредитно-фінансових відносин призвело до появи банків та інших установ, куди гроші можна дати під відсотки і отримати хороший прибуток. Основні форми вкладень – це депозит і внесок, які дуже часто використовуються як слова-синоніми. Розуміння різниці між ними допоможе грамотніше розпоряджатися своїми ресурсами і вигідно інвестувати власні кошти.

Що таке депозит і внесок
Депозит – це грошові кошти, а також інші цінності (акції, коштовності і т.д.) передані банку фізичною або юридичною особою під умовою подальшого винагороди чи на зберігання. Умови користування обумовлені відповідним договором, який укладається між установою і вкладником. Вирученої сумою грошей власник рахунку може розпоряджатися на свій розсуд.

Вклад – грошові кошти, які внесені особою для участі в управлінні і отриманні прибутку, під відсотки або на зберігання. Існує безліч форм вкладень: як відплатних, так і безоплатних. У розмовній мові внеском також називають ту суму ресурсів (матеріальних, трудових, розумових), які вкладені людиною для реалізації спільної справи.

Порівняння вкладу та депозиту
У чому ж різниця між внеском і депозитом? Обидва слова близькі за своїм значенням, позначаючи ті кошти і ресурси, які передаються кредитно-фінансовим організаціям та іншим установам. Проте, в практиці з’явилися значні розбіжності в даних визначеннях. По-перше, категорія «депозит» практично повністю увійшла в обсяг поняття «вклад». Депозитний рахунок може бути відкритий тільки у банку, який зареєстрований в установленому порядку і веде свою діяльність на законних підставах.

Вклад може передаватися як кредитно-фінансовій установі, так і небанківським організаціям. Як нього виступають грошові кошти, передані для установи комерційного підприємства. Крім того, депозит може вноситися в різній формі: гроші, цінні папери та інші активи, коштовності. Вклад завжди передається у твердій валюті, що є одним з його найважливіших відмінностей.

Депозит може приносити своєму власникові прибуток (відсотки за користування коштами) або обходитися без неї (депозитарій). Якщо вклад вноситься в комерційне підприємство, то винагорода надходить вкладнику в обов’язковому порядку. Депозит – це тимчасове користування коштами, яке повинно рано чи пізно закінчитися. Вклад може бути внесений до моменту запитання (статутний фонд підприємства) або переданий на безоплатних засадах (благодійний захід).

Відмінність депозиту від вкладу полягає в наступному:
Обсяг понять. Значення поняття «вклад» більш широке, однак воно не повністю поглинає категорію «депозит».
Форма. Вклад завжди виступає у формі грошей, у той час як депозит може вноситися ще й активами, цінними паперами, коштовностями і т.д.
Цілі використання. Головна мета депозиту – це прибуткове застосування грошей, тобто їх вкладення в справу, або зберігання. Вклад може бути і благодійним, яка не передбачає комерційного використання.
Зворотність. Депозит вноситься на умовах одержання винагороди в певний момент часу. Вклад може передаватися і без заздалегідь обговорених умов повернення.
Прибуток. Якщо мова йде про комерційні вкладах, що припускають зворотність, то обов’язковою умовою буде отримання прибутку. Депозит може оформлятися і без такої умови (депозитарій).

Посилання на основну публікацію