Чим відрізняється бухгалтерський облік від управлінського обліку

Для людини, не має професійне економічну освіту, немає принципової різниці між бухгалтерським і управлінським обліком. Але тим часом ці два поняття мають досить суттєві відмінності, які впливають на облік в організації в цілому. Спробуємо розібратися, в чому відмінності бухгалтерського та управлінського обліку і природа цих розбіжностей.

Визначення бухгалтерського та управлінського обліку
Бухгалтерський облік являє собою спеціальну систему обліку інформації про певних операціях, підпорядковану кількох законів. По-перше, це безперервність, тобто дані систематизуються в хронологічному порядку без будь-яких пропусків. По-друге, всі господарські операції повинні бути зафіксовані, тобто на них повинні створюватися документи певної форми з необхідними реквізитами. І, по-третє, інформація реєструється повністю, не виключаючи якісь проведені дії. Крім того, бухгалтерський облік передбачає фіксацію інформації тільки в грошовому вираженні.

Управлінський облік – система збору і обробки інформації, яка являє собою особливу важливість для прийняття керівництвом управлінських рішень. У цьому випадку дані можуть бути документально не оформлені, але зібрані ретельно і інтерпретовані в зручні для вивчення матеріали. Дані управлінського обліку не обов’язково повинні мати грошове відображення, оскільки вони можуть виражати і кількість проведених операцій. Управлінський облік безпосередньо пов’язаний з діяльністю всієї компанії, оскільки його звіти можуть використовуватися для прийняття рішень співробітниками інших служб підприємства.

Порівняння бухгалтерського та управлінського обліку
Порівнявши бухгалтерський і податковий облік, можна зробити висновок, що хоча вони і враховують відбуваються операції в компанії, але підходять до цього питання по-різному. Так, в бухгалтерському обліку всі дії відображаються лише у грошовому вираженні, тоді як управлінський облік може використовувати і кількісне вираження даних. Документальне відображення фактів господарської діяльності принципово тільки для бухгалтерського обліку, а для управлінського обліку такий принцип не важлива. До того ж, бухгалтерський облік відображає лише доконані факти, у той час як управлінський облік спрямований на прогнозування подій, що відбуваються не тільки в сучасному, але й у майбутньому.

Різниця між бухгалтерським обліком і управлінським обліком полягає в наступному:
Бухгалтерський облік систематизує дані, отримані в даний час, а управлінський облік має орієнтацію на перспективу;
Управлінський облік може грунтуватися на різних даних, що навіть не мають документарну форму, в той час як у бухгалтерському обліку використовуються тільки стандартні документи;
Бухгалтерський облік відображає господарські операції, виражені в грошовій формі, а управлінський облік базується на інформації, сформульованої як у грошовому вираженні, так і у фізичних одиницях.

Посилання на основну публікацію