Чим відрізняється аванс від передоплати

Аванс або передоплата – в чому їх відмінності? Чи є вони різними назвами однієї і тієї ж дії або між ними все ж є розбіжності? Якщо ви не знаєте відповідей на ці питання, слід розглянути дані поняття більш докладно.

Що таке аванс і передоплата

Аванс – грошова сума або інше майно, яке передається боржником другій стороні з метою виконання зобов’язання до моменту його настання. Іншими словами, аванс передається для того, щоб планована угода вступила до первісної стадії свого існування. До того моменту, поки аванс не внесений, виконавець або кредитор не починає виконувати своїх зобов’язань за угодою.

Передоплата передбачає виконання зобов’язання, яке бере на себе відповідальну особу, причому воно починає діяти тільки в тому випадку, коли обумовлена в угоді передоплата буде внесена готівковим або безготівковим способом.

Порівняння авансу та передоплати

У чому ж різниця між авансом і передоплатою? Аванс передбачає внесення грошової суми або іншого майна в рахунок виконання майбутніх операцій, причому він не є забезпеченням укладання договору. У тому випадку якщо зобов’язання не було виконано, аванс повинен бути повернутий у повному розмірі, оскільки він не залишається в розпорядженні особи, відповідальної за виконання договору. Аванс виступає в двох ролях – з одного боку, хоча і не у всіх випадках, він є свого роду виконанням договору, а з іншого боку – гарантом того, що замовник згоден на умови співпраці і готовий сплатити решту за договором суму коштів.

Щодо передоплати, то вона також вноситься з метою забезпечення переходу угоди з початкової точки відліку в наступну стадію. Передоплатою замовник гарантує той момент, що він готовий співпрацювати з даними виконавцем і зобов’язується виплатити другу частину коштів на умовах і в терміни, встановлені договором. Необхідно відзначити, що, згідно із законодавством, передоплата ніколи не повинна вноситися в момент здійснення заходів, зазначених у договорі, а тільки до їх початку.

Відмінність авансу від передоплати полягає в наступному:

  • Аванс, як і передоплата, вноситься до початку виконання зобов’язань відповідальною особою.
  • Аванс і передоплата можуть бути повернуті, якщо зобов’язання так і не були виконані.
  • Хоча термін «аванс» дуже часто використовується в юридичній та економічній літературі, а «передоплата» – досить рідко, їх сутність і призначення тотожні, а тому можна говорити про те, що ці поняття ідентичні.
Посилання на основну публікацію