Чим відрізняється аудит від ревізії

Кожна людина хоча б раз у житті чув такі слова як аудит або ревізія. Більшість людей вважає, що ці поняття ідентичні, а тому вонипереслідують однакові цілі. Однак професіонали фінансової сфери знають основні відмінності, які істотно поділяють ці два поняття. Спробуємо і ми розібратися в цьому питанні більш докладно.

Визначення аудиту та ревізії
Аудит представляє собою оцінку діяльності компанії з різних сторін, таких як фінансова, виробнича, технічна, проектна, енергетична, ресурсна. Таким чином, існує кілька напрямків аудиту, кожне з яких зосереджено на оцінці певної сфери діяльності підприємства. Аудиторську діяльність проводять зовнішні спеціалізовані аудиторські фірми і контролюючі органи, співробітники яких зобов’язані мати професійну освіту і відповідний досвід роботи. За підсумками проведення аналізу складається аудиторський висновок за встановленим зразком.

Ревізія є частиною фінансового аудиту, основна мета якої – перевірити законність проведених фінансових операцій в компанії і їх правильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Ревізію проводять як незалежні контролюючі органи, так і співробітники, що входять в штат компанії. Аналізу піддаються первинні бухгалтерські документи, грошові кошти, майно, цінні папери, різноманітні форми звітності. Ревізія, проведена власними силами компанії, дозволяє виявити і усунути в майбутньому недоліки, які виникають в ході здійснення співробітниками своєї роботи. Ця діяльність здатна підвищити ефективність внутрішнього контролю на підприємстві.

Порівняння аудиту та ревізії
Таким чином, можна сказати, що аудит є більш широким поняттям, ніж ревізія. Він зачіпає всі сфери компанії, а його результати відображають загальну картину діяльності фірми. У підсумку вони можуть вплинути на стратегічні рішення, прийняті керівництвом, наприклад, на зміну політики компанії, впровадження сучасних технологій енергозбереження, залучення до роботи висококваліфікованих фахівців, розробку нових проектів. Ревізія володіє вузьконаправленим дією, вивчаючи лише фінансову сторону. Її результати можуть бути використані при прийнятті рішень про майно і зобов’язання компанії, розробці фінансової політики, усунення помилок, що виникли при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності.

Різниця між аудитом і ревізією полягає в наступному:
Аудит являє собою більш широку діяльність, ревізія ж є лише його складовою частиною;
Аудит проводиться тільки зовнішніми фахівцями, в той час як ревізія може бути здійснена і співробітниками компанії, наприклад, бухгалтерами або товарознавцями;
Результати ревізії можуть входити в звіт про проведену аудиторську перевірку, у той час як результати аудиту в звіті по ревізії ніяк не відображаються.

Посилання на основну публікацію