Чим відрізняється актив від пасиву

Бухгалтерський баланс як основна форма звітності має дві складові – актив і пасив, між якими є суттєві відмінності. Але, незважаючи ні на що, найголовніше: в балансі актив завжди дорівнює пасиву, хоча їх статті мають різне призначення і принципи формування. Спробуємо розкрити цю тему більш детально, щоб став зрозумілий сенс сказаного.

Що таке актив і пасив

Актив являє собою господарські засоби, які знаходяться в розпорядженні підприємства, а їх цільове використання здатне принести певну економічну вигоду власникові.

Пасив пов’язаний із заборгованістю компанії юридичним і фізичним особам, а виконання цих зобов’язань тягне за собою відтік капіталу з організації.

Порівняння активу і пасиву

У чому ж різниця між активом і пасивом? В актив балансу входять ті статті, які можуть принести будь-яку вигоду в майбутньому, якщо їх правильно використовувати. До активів належать:

  • грошові кошти на рахунках і в касі організації;
  • матеріально-виробничі запаси і готова продукція;
  • основні засоби та нематеріальні активи або дебіторська заборгованість.

Наприклад, використання запасів призводить до виготовлення продукції, яка може бути надалі реалізована потенційним покупцям. Дебіторська заборгованість, щодо якої не минув строк позовної давності, може стати грошовими коштами, якщо боржники погасять свої зобов’язання перед організацією. За допомогою основних засобів компанія виготовляє продукцію, але, крім того, самі вони можуть бути реалізовані, якщо в цьому виникає необхідність.

До пасивів балансу відносяться ті статті, за якими в організації є зобов’язання, наприклад:

  • статутний капітал;
  • кредиторська заборгованість;
  • заборгованість перед персоналом з оплати праці.

Якщо керівництво приймає рішення про те, щоб оплатити борги кредиторам або виплатити заробітну плату співробітникам, то виникає відтік капіталу з підприємства. Крім того, якщо один із засновників компанії вирішив вийти зі складу учасників, то фірма зобов’язана виплатити йому ту частку статутного капіталу, яка була внесена ним на початку діяльності.

Відмінність активу від пасиву полягає в наступному:

  • Актив і пасив – це дві різні частини балансу, які, однак, мають однакові результуючі значення, тобто актив дорівнює пасиву;
  • Активи підприємства завжди можуть принести дохід у майбутньому від їх використання, а пасиви допускають відтік грошових коштів з підприємства.
Посилання на основну публікацію