Чим права відрізняються від свобод

Права людини – найбільше досягнення цивілізації, адже саме завдяки їм цінність особистості була закріплена юридичним чином.

Свободи відкривають простір для діяльності та прийняття рішень.

Розуміння відмінностей даних категорій необхідно початківцям юристам і правозахисникам, які хочуть глибше розібратися в предметі своєї діяльності.

Що таке права і свободи?

Права – це невід’ємна, встановлена, законом можливість здійснювати активну або пасивну дію, спрямовану на реалізацію інтересів (жити, працювати, користуватися послугами охорони здоров’я, вчитися). Велика частина прав належить людині вже в силу її народження, а деякі (виборчі) придбаваються в силу наявності громадянства і при досягненні певного віку.

Свободи – це закріплена законодавчим актом можливість людини вчинити будь-яку активну дію (сповідання релігії, об’єднання в асоціації, критика влади). Передбачається конкретний механізм реалізації свободи, а також відповідальність за її незаконне обмеження. При цьому права і свободи можуть бути обмежені, але тільки лише за рішенням суду або за наявності екстрених обставин.

Порівняння прав і свобод

У чому ж різниця між правами і свободами? Права і свободи – поняття якщо не ідентичні, то дуже близькі. Вони позначають суб’єктивну можливість людини здійснювати будь-яку дію, що не знаходиться під забороною в державі.

Право на працю може бути реалізовано у вигляді свободи підприємницької діяльності, право на гідні умови праці – у вигляді свободи асоціації.

Однак є й кілька невеликих відмінностей.

  • По-перше, право передбачає наявність можливостей і механізму щодо їх реалізації, а свобода – тільки відсутність обмежень;
  • По-друге, свобода дає особистості автономію. Це стосується питань вибору релігії чи відмови від неї, пересування, вибору місця проживання.

Право спочатку лежить у певних рамках, що обумовлено його природою.

Відмінність прав від свобод полягає в наступному:

  • Зміст. Право – це можливість, реалізацію якої має забезпечити держава. Свобода – це активна дія, яка не може бути обмежене;
  • Обмеження. Свободі відповідає відсутність обмежень, а праву – наявність можливостей;
  • Автономія особистості. Свобода передбачає широкий простір для діяльності та прийняття рішень.
Посилання на основну публікацію