Чим макроекономіка відрізняється від мікроекономіки

Економічні відносини становлять важливу частину людського життя і роблять істотний вплив як на цілі держави, так і на окремих індивідуумів. Неможливо абстрагуватися від взаємодії з іншими суб’єктами та ізолюватися від них. Не дивно, що протягом кількох століть коло даних відносин пильно вивчається вченими, які намагаються виявити закономірності. Поділ теорії на мікро-і макроекономіку дозволило відповісти на різні питання, що стоять перед людством. У чому різниця між даними категоріями і який напрям є пріоритетним?

Макроекономіка – розділ економічної теорії, який вивчає взаємодію систем, а також економіки як єдине ціле. Всі події досліджуються в сукупності і не дробляться на вихідні елементи. Коло питань, який вивчає наука – зайнятість, економічне зростання і рівновагу, ціноутворення і цінова політика, торговельний баланс. Засновником напряму вважається Джон Кейнс, англійський учений, який колись вивів США з Великої депресії.

Мікроекономіка – розділ науки, що вивчає роботу економічних агентів: домогосподарств, фірм і держав, а також їх взаємодію в ході господарської діяльності. Аналіз ведеться на рівні конкретних суб’єктів, що дозволяє вирішити проблеми, що стоять перед конкретним юридичною або фізичною особою. Ключові питання, які вивчаються мікроекономікою – це проблема споживача і виробника, рівновагу ринку, економічна ефективність і багато іншого.

У чому різниця між мікроекономікою і макроекономікою?
Розуміння даних розділів економічної теорії найкраще проявляється на практиці. Вони взаємопов’язані і виступають як загальне і приватне. Проводячи порівняння, можна сказати, що мікроекономіка вивчає будову будинку, але не помічає квартал, а макроекономіка – функціонування міст, за якими не видно окремих споруд. Це повною мірою проявляється при порівнянні кола досліджуваних питань.

Для макроекономіки інтерес представляє загальний рівень цін системи, для мікроекономіки – вартість окремих товарів і послуг. Таким чином, виявляються різні підходи до розуміння інфляції, по-різному оцінюється її значення. Макроекономіка вивчає національний дохід держави, регіону або світу, а мікроекономіка – різні доходи, в тому числі на рівні фірми або домогосподарства. Ученим, які займаються макроекономікою, цікаво національне виробництво, в той час як їх колегам з іншого табору – ефективність конкретної фірми і її діяльність.

Відмінність мікроекономіки та макроекономіки полягає в наступному:
Рівень. Мікроекономіка досліджує окремі економічні об’єкти, макроекономіка – взаємодія економічних систем.
Коло досліджуваних питань. Мікроекономіка займається приватними проблемами і взаємодією економічних агентів, а макроекономіка – дослідженням великих систем в їх сукупності.
Ціноутворення. Мікроекономіка вивчає ціни на конкретні продукти, макроекономіка – загальний рівень цін.
Зайнятість. Для макроекономіки важлива зайнятість в економіці в цілому, для мікроекономіки – зайнятість у конкретних галузях і на певних підприємствах.
Ринки. Мікроекономіка вивчає окремі ринки, макроекономіка – їх взаємозв’язок один з одним і взаємодію.

Посилання на основну публікацію