Чим дублікат відрізняється від копії

Бюрократизація людського життя веде до появи великої кількості термінів, і простій людині дуже легко серед них загубитися. Копія та дублікат, як випливає з назви даних категорій, позначають версії оригінального документа. Проте їх значення аж ніяк не тотожні. Розуміння різниці між ними особливо важливо для юристів і фахівців з діловодства.

Що таке дублікат і копія?
Дублікат – це екземпляр документа, що видається замість втраченого оригіналу. Він виготовляється для того, щоб замінити оригінал і, як правило, нумерується. Дублікат має однакову юридичну силу з оригіналом, підміняючи вихідну папір.

Копія – це точне відтворення документа, виконане ручним або автоматичним способом (шляхом перемальовування, фотокопіювання, сканування). Отриманий екземпляр в загальному випадку не володіє юридичною силою оригіналу, якщо він не завірений в установленому порядку.

Різниця між дублікатом та копією
Найважливіша відмінність полягає в меті виготовлення: дублікат покликаний замінити оригінал, а копія – зробити його точне відтворення. Тому дублікат має власні атрибути оригінального документа: номер, друк, серію і т.д. Копія в точності відтворює оригінал, тому дані характеристики відповідають оригіналу.

Дублікат, як правило, супроводжується порядковим номером. Копія, якщо це не документ обмеженого поширення, такої властивості позбавлена. Дублікат має ту ж юридичну силу, що й оригінал. Копія – лише в тому випадку, якщо вона засвідчена в установленому порядку.

Відмінність дубліката від копії полягає в наступному:
Мета виготовлення. Дублікат замінює оригінальний документ, а копія – в ??точності відтворює його.
Юридична сила. Дублікат може повністю замінювати оригінал, а копія – тільки в окремих випадках.
Кількість. Копій з оригінального документа можна зняти безліч, а дублікат видається лише замість втраченого оригіналу.
Порядковий номер. Копії нумеруються лише в тому випадку, якщо на них знаходиться гриф «ДСК», «таємно» і т.д. Дублікати обов’язково отримують порядковий номер.
Вплив на оригінал. Копія не скасовує справжній документ, а тільки дублює його. Якщо дублікат видається замість втраченого оригіналу, то подальше використання виявленого першотвору неправомірно.

Посилання на основну публікацію