Знешкодження токсичних речовин

Знешкодження токсичних речовин здійснюється в гепатоцитах за допомогою ферментів і зазвичай відбувається в два етапи:

  • Спочатку речовина піддається окисленню, відновленню або гідролізу.
  • потім відбувається зв’язування метаболіту з глюкуроновою або сірчаною кислотою, гліцином, глутаміном.

В результаті таких хімічних перетворень гідрофобна речовина стає гідрофільною і виводиться з організму в складі сечі і секретів залоз травного тракту.

Головним представником ферментів гепатоцитів є цитохром Р450, який каталізує реакції гідроксилювання токсичних речовин. У знешкодженні бактеріальних ендотоксинів важлива роль належить купферовським клітинам печінки.

Складовою частиною детоксикаційної функції печінки є знешкодження токсичних речовин, які всмоктуються в кишечнику.

Цю роль печінки часто називають бар’єрною. Утворені в кишечнику отрути (індол, скатол, крезол) всмоктуються в кров, яка, перш ніж потрапити в загальний кровотік (нижню порожнисту вену), йде в ворітну вену печінки.

У печінці отруйні речовини захоплюються і нейтралізуються. Про значимість для організму детоксикації отрут, які утворюються в кишечнику, можна судити за результатами досліду, який називається фістули Екка-Павлова: комірну вену відокремлювали від печінки і підшивали до нижньої порожнистої вени.

Тварина в цих умовах через 2-3 дня гинула через інтоксикацію отрутами, які утворюються в кишечнику.

Посилання на основну публікацію