Значення фотосинтезу для організму

Якщо все рівняння фотосинтезу скласти і виключити компоненти, що використовуються в цьому процесі, але в кінцевому підсумку повернуті до своєї первісної форми, то вийде дуже спрощене загальне рівняння фотосинтезу.
6СО2 + 6Н2О + Світлова енергія = С6Н12О6 + 6О2.
Крім того, деяка частина світлової енергії залишається у вигляді АТФ, який не був використаний на освіту ФГА. Неважко помітити, що рівняння фотосинтезу майже збігається з записаним справа наліво (т. Е. Зверненим) рівнянням процесу розпаду глюкози.

При фотосинтезі відбувається «зшивання» вуглецевих атомів, джерелом яких служить вуглекислий газ, і приєднання водню до атомів вуглецю і кисню, т. Е. Йде реакція синтезу, що вимагає енергії. А при розпаді відбувається зворотний процес – розрив зв’язків між вуглецевими атомами і звільнення енергії, використаної раніше для їх побудови. Найбільша кількість енергії звільняється при відщепленні водневих атомів, на приєднання яких свого часу було витрачено значну кількість енергії.

Живильні речовини накопичуються в листках у вигляді крохмалю, легко що виявляється по синьому фарбуванню, яке він дає з йодом. Можна поставити дуже наочний досвід. Ділянка листа закривають чорної папером так, щоб на нього не потрапляло сонячне світло. Через один – два дні зривають цей лист, екстрагують хлорофіл і додають йод. Та частина листа, яка була висвітлена сонцем, забарвлюється в синій колір, а та частина, яка була закрита папером і не висвітлювалася, залишається безбарвною. Якщо нанести на частину листа вазелінове масло, закривши таким чином доступ вуглекислого газу, то крохмаль в цій частині виявлений не буде. При обробці йодом ця частина листа не забарвиться в синій колір, хоча вона перебувала на світлі. Якщо в будь-якій частині листа немає хлорофілу, то в ній крохмаль не утворюється. І, нарешті, в зів’ялих листі рослин, які перебували якийсь час без води, також не відбувається синтез крохмалю. Молекула крохмалю утворюється з дуже великого числа молекул глюкози, від яких в процесі з’єднання отщепляются молекули води: n (С6Н12О6) = (С6Н10О5) n + пН2О.

Посилання на основну публікацію