Значення фізіології

Фізіологія – теоретична основа медицини. Без глибокого знання законів життєдіяльності клітини, значення нормальних змін її молекулярної будови, її обміну речовин із зовнішнім середовищем, законів життєдіяльності тканин і органів, взаємовідносини організму людини і тварин з навколишнім зовнішнім світом, визначальної ролі умов життя у здійсненні всіх його функцій неможливо розкриття закономірностей порушення функцій, попередження хвороб та їх лікування.

Розкриття закономірностей фізіології людини – необхідна умова збільшення тривалості життя, раціональної організації оздоровлення і полегшення умов праці і побуту, відкриття нових методів попередження і лікування захворювань.

Попереджувальна (профілактична) і лікувальна медицина, боротьба з алкоголізмом, курінням засновані на знанні нормальних функцій організму людини та її органів в умовах трудової Діяльності та здорового побуту. Наприклад, знання фізіології праці дозволяє попередити перевтома, фізіології крові – організувати переливання крові і т. д.

Фізіологія людини – основа суспільної (соціальної) і особистої гігієни, охорони здоров’я матері і дитини, шкільної гігієни, раціональної організації праці, підвищення її продуктивності, виробничого навчання та навчального процесу в школах. Фізіологія харчування дає практичні знання для раціональної організації суспільного та індивідуального харчування. Кліматична фізіологія рекомендує дозування природних факторів зовнішнього середовища. Авіаційна та космічна фізіологія науково обгрунтовують збереження здоров’я людей в польоті.

Виховання, починаючи з самого раннього дитячого віку, фізично міцного молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних сил, трудове виховання молоді та заохочення всіх видів масового спорту та фізичної культури засновані на практичному використанні вікової фізіології людини і фізіології фізичних вправ і спорту. Вікова фізіологія людини і особливо фізіологія нервової системи та органів чуття є основою вікової та загальної психології та педагогіки.

Фізіологія сільськогосподарських тварин, птахів і риб має велике народногосподарське значення для спрямованої переробки поведінки сільськогосподарських тварин, їх утримання та годування, для виведення нових цінних порід, збільшення виходу м’яса, вовни, підвищення плодючості, удійності рогатої худоби, розведення риб і т. д. Фізіологія комах має практичне значення для боротьби з комахами- шкідниками, розмноження і змісту комах, корисних для рослинництва, наприклад бджіл.

Посилання на основну публікацію