Зміни в біосфері під впливом діяльності людини

З появою першого сучасної людини в еволюції біосфери став діяти новий фактор – антропогенний. В результаті господарської діяльності відбувається швидке виснаження природних ресурсів, вимирання багатьох видів живих організмів, забруднення і отруєння середовища, руйнування природних екосистем. Причина конфлікту людини з природним середовищем полягає в тому, що людина є одночасно і біологічним, і соціальною істотою. Його соціальні потреби значно вище біологічних. Практична діяльність людини не завжди спирається на повне розуміння ним законів природи.
Людство є порівняно невеликий біомасою, однак масштаби його діяльності настільки великі, що надають потужний вплив на багато процесів, що відбуваються в біосфері. Розвиток промисловості, науки і техніки за порівняно невеликий проміжок часу привело до значного прискорення біогенної міграції елементів у біосфері. Людина постійно створює нові сорти рослин і породи тварин, своєю діяльністю впливає на прискорення еволюції видів у природі, змінює органічний світ та природне середовище. Чисельність людей постійно зростає, а значить збільшується територія, зайнята ними. Відбувається це неминуче за рахунок зменшення площ, які виробляють біомасу. Господарська діяльність людини відбувається з використанням сировинних ресурсів планети, а це означає вирубку лісів, видобуток корисних копалин, експлуатацію водойм і грунту. Людина руйнує природні біогеоценози, натомість створюючи штучні агроценози. До них відносяться штучно створювані лісопосадки, поля, луки, пасовища. При їх створенні людина використовує різні агроприйоми, такі як посів високопродуктивних культур, меліорацію, внесення добрив. Але іноді господарська діяльність людини призводить до сумних наслідків. Наприклад хімізація сільського господарства викликає масову загибель не тільки комах-шкідників, а й різних грунтових організмів, що грають важливу роль в біосфері. Відходи промисловості забруднюють атмосферу і гідросферу хімічними сполуками, які не включені в круговорот речовин. В результаті цього над великими географічними регіонами відбувається зниження сонячної активності, а у водоймах зникають риби і рослини. Світовий океан так само є об’єктом господарської діяльності людини. Люди навчилися будувати греблі, міняти русла річок, видобувати корисні копалини з дна океану. Тонка плівка нафти від водного транспорту покриває поверхню океану, порушуючи природний газообмін з атмосферою. Радіоактивні відходи, випробування ядерної зброї призводять до підвищеної радіоактивності повітря, водойм і грунту. Радіоактивність передається по ланцюгах харчування, викликаючи онкологічні захворювання у людей.
В даний момент перед людством стоїть завдання не тільки розумного, раціонального використання природних багатств; створення промисловості, що не порушує екологічні системи, а й необхідність проведення заходів для захисту і поліпшення навколишнього середовища.
Для реалізації цієї мети розроблена система природоохоронних заходів, найважливішими серед яких є:
– Розробка системи моніторингу (тривалого спостереження за навколишнім середовищем);
– Створення охоронюваних територій;
– Прийняття законів, що забезпечують правову основу природоохоронних заходів;
– Розробка методів розведення рідкісних і зникаючих видів організмів у їх природному середовищі;
– Просвітницька робота з населенням.

Посилання на основну публікацію