Зміна рослинності сіножатей та пасовищ

У процесі тривалого розвитку на різних ділянках сінокосів і пасовищ з певними екологічними умовами формується сукупність рослин, звана рослинним співтовариством, або фітоценозів. Всі рослини фитоценоза взаємодіють між собою, впливають на довкілля й підпадають під вплив цього середовища У фитоценозе може збільшитися або зменшитися (кількість видів рослин, змінитися співвідношення між числом рослин різних видів В результаті збільшується або зменшується продуктивність сінокосів та пасовищ.

Розрізняють внутрішні і зовнішні причини зміни фітоценозів. До внутрішніх причин належать ті, які обумовлені існуванням самого фітоценозу, наприклад збільшенням вмісту органічної речовини в грунті в процесі відмирання рослинної маси, старінням і відмиранням окремих видів рослин. Зовнішні причини являють собою сукупність природних факторів (клімат, рельєф, грунтово-гідрологічні умови, діяльність людини). Зовнішньої причиною зміни фітоценозу може бути, наприклад, підняття ґрунтових вод до поверхні грунту на луках в зоні, прилеглій до затоплюваних в процесі устроительства гребель і водосховищ територіям.

Зміна фітоценозу, викликане відмінностями в темпах розвитку виростають на даній території рослин протягом вегетаційного періоду, називається сезонною мінливістю. Найбільш яскраво вона проявляється в степових, напівпустельних і пустельних районах. Навесні тут дуже швидко розвиваються багато рослин. Вони цвітуть, надаючи сіножатей та пасовищ певний зовнішній вигляд. Влітку в міру вичерпання запасів вологи в грунті багато з цих рослин припиняють вегетацію і впадають у стан спокою, зовнішній вигляд степу змінюється, в фитоценозе починають переважати інші, більш стійкі до нестачі вологи рослини. До осені • після випадання опадів вегетація багатьох рослин знову поновлюється.

Фітоценоз може змінитися і через нетипових для даної місцевості погодних умов, особливо якщо це спостерігається кілька років поспіль. Така мінливість називається погодної. Дощові роки можуть бути причиною переважання в травостоях вологолюбних рослин. У посушливі роки в травостоях може різко збільшитися кількість маловимогливих до умов зволоження рослин. У нормальні Для даної місцевості роки фітоценози знову повертаються до свого звичайного стану.

На мінливість рослинних угруповань сінокосів і пасовищ впливає і виробнича діяльність людини, зокрема сінокосіння та випасання худоби. Під впливом сінокосіння змінюється склад рослинних, спільнот. З травостоїв випадають високорослі багаторічні трави, які до першого скошування не встигають утворити насіння (борщівник, таволга, порезнік гірський та ін.). Досить стійкі, при сінокісними використанні. Травостоїв верхові швидко розвиваються Злакові і бобові трави (тимофіївка лугова, вівсяниця лугова, пирій повзучий, стоколос безостий, конюшину луговий, люцерна посівна та ін.). Низові трави (тонконіг лучний, конюшина повзуча та ін.) Займають при цьому підлегле становище. При дуже ранніх термінах скошування травостоїв починають випадати раноцветущіе гравію. При систематичному двуукосном використанні більша частина рихлокустовий злаків і бобових, позбавлених можливості самообсеменяться, також випадає з травостоїв. Кормова цінність сіна зменшується. В результаті пасіння тварин в травостоях починають переважати низові рослини (мітлиця, тонконіг лучний, костриця червона, конюшина повзуча, люцерна хмелеподібна та ін.). В умовах пасовищного використання верхові рослини зазвичай з травостоїв випадають, особливо при нерегульованому випасі. Добре переносять випас рослини, що не поїдається тваринами, а також здатні добре відростати через великої кількості залишаються нез’їденими листя (конюшина повзуча, подорожник, кульбаба, та ін.). Погано з’їдаються тваринами колючі, остропахнущімі і бистрогрубеющіе трави (осот, будяк та ін.) Надмірний випас призводить до зниження продуктивності пасовищ, т. Е. До їх деградації. На піщаних грунтах в результаті такого випасу збільшується рухливість пісків, посилюється ерозія грунту Погіршення пасовищ може статися і через відсутність випасу. Наприклад, на пустельних кормових угіддях може розростися мох, поглинає воду, що призведе до загибелі рослин саксаулових фітоценозів.

Посилання на основну публікацію